Overslaan en naar de inhoud gaan

Drie jaar en drie maanden celstraf voor oud-Rochdale bestuurder Möllenkamp

Image

Voormalig directeur Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden celstraf. Hij heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan het ontvangen van steekpenningen, witwassen en meineed. De rechtbank legde verdachte eerder een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden op.

Het hof is van oordeel dat de verdachte zich voor ongeveer een miljoen euro heeft laten omkopen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan witwassen, oplichting, het doen van een valse belastingaangifte, valsheid in geschrift en meineed. Het hof veroordeelt de verdachte ook voor het valselijk opmaken van een factuur ten behoeve van de onderneming van zijn echtgenote. De rechtbank sprak hem daarvan vrij.

Volgens het hof heeft de verdachte zich over een langere periode op onrechtmatige wijze verrijkt door het aannemen van steekpenningen. Deze steekpenningen waren afkomstig van drie ondernemingen. Rochdale was een belangrijke opdrachtgever voor twee van die drie ondernemingen. Hierdoor zijn afhankelijkheidsrelaties ontstaan waar de verdachte misbruik van heeft gemaakt. Bij de omkoping in verband met grote onroerend goed-transacties en sloopopdrachten ging het om grote geldbedragen, luxe auto's en het langdurig gebruik van een Spaanse villa. De verdachte heeft deels gepoogd de steekpenningen te verhullen door ze te presenteren als ‘leningen’. Hij liet de Raad van Commissarissen bewust onwetend van de betalingen en heeft daarmee controle verhinderd.

De verdachte heeft tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties gezegd dat hij nooit steekpenningen heeft aangenomen. Het hof vindt dat hij bewust een valse verklaring afgelegd en daarmee de Tweede Kamer gehinderd in zijn staatsrechtelijke controletaak. De verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan belastingfraude, omdat de steekpenningen niet werden opgegeven als fiscaal inkomen.Het hof acht de verdachte ook schuldig aan het ten onrechte declareren van privékosten bij Rochdale door misbruik te maken van zakelijke creditcards en het langdurig gebruik van zakelijke mobiele telefoons door zijn kinderen.

Het hof acht in beginsel voor alle feiten tezamen een gevangenisstraf van vier jaar passend. Door de lange duur van de rechtsgang bij de rechtbank heeft het hof de gevangenisstraf verminderd met negen maanden. De eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep was drie jaar gevangenisstraf.

Hester van Buren, de huidige bestuurder van Rochdale, is tevreden over de uitspraak van het gerechtshof. "Het is een passende straf die recht doet aan alles wat er is gebeurd", aldus Van Buren.