Druk op hele Amsterdamse woonregio groeit

17.05.16
Druk op hele Amsterdamse woonregio groeit

De regio Amsterdam groeit en is populair; het aantal huishoudens neemt toe. De regio vergrijst, ondanks de toenemende instroom van jongeren. De druk op de woningmarkt blijft in alle segmenten groot. Dit blijkt uit het regionaal woononderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam 2015’. Het onderzoek is een initiatief van Stadsregio Amsterdam waarin alle in de regio actieve woningcorporaties participeren. Ook Almere en Haarlem deden weer mee aan het regionale onderzoek.

In 2015 waren er 896.601 huishoudens in de Stadsregio Amsterdam, Almere en Haarlem. Een groei van 7,6% ten opzichte van 2009 (+3,3% ten opzichte van 2013). Ook wordt er meer verhuisd, vooral in de koopsector. Het gaat dan vooral om jongeren en huishoudens met een hoger inkomen die hun woning in de stad verruilen voor een woning in de regio. Vooral de verhuisstromen naar Stadsregio-Zuid en Haarlem zijn toegenomen. Maar door de populariteit van de regio, het toegenomen aantal verhuizingen binnen de regio én de toestroom van mensen van buiten de regio, blijft de druk op de woningmarkt in alle segmenten groot. Dat betekent hoge prijzen.

Aandacht nodig voor betaalbare woningen

De toegenomen druk geldt ook voor het (sociale) huursegment. Daarom is extra aandacht nodig voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de woningmarkt voor huishoudens met lagere (en lagere midden)inkomens. De sociale huurvoorraad is in omvang afgenomen. Tegelijkertijd worden de woningen in de sociale huursector wel doelmatiger bewoond. Er is minder sprake van ‘goedkope scheefwoners’, wat wil zeggen dat er minder huishoudens met hoge inkomens in goedkope huurwoningen wonen.
Het aantal huurwoningen in de vrije sector groeit. De vrije sector is relatief klein en beslaat ongeveer 9% van het totaal aantal woningen. Daarbij zoekt 7% van alle woningzoekenden een huis in de vrije huursector. Het is vooral een belangrijk segment voor starters en instromers van buiten de regio op de woningmarkt in de regio Amsterdam. De woonlasten in de vrije sector zijn wel flink gestegen; een huurquote van 40% is geen uitzondering. Voor veel huishoudens met een laag middeninkomen (lager dan €44.657) is deze markt daardoor beperkt toegankelijk.

Iedere twee jaar wordt onderzocht hoe huishoudens in de regio Amsterdam wonen, hoe  tevreden ze zijn met hun woning en woonomgeving, wat hun woonwensen zijn en welke verhuisbewegingen plaatsvinden in de regio. Daarnaast wordt gekeken naar de inkomensontwikkeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad. Het onderzoek geeft inzichten in de werking van de woningmarkt die vervolgens door gemeenten en de woningcorporaties in hun beleid worden verwerkt. Ook Almere en Haarlem deden deze keer weer mee aan het regionale onderzoek, daarnaast deed Weesp dit keer voor het eerst mee.

Zie ook: Ook regio herstelt van crisis (NUL20 mei-nummer)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08 Geactualiseerd op: 27.08.21

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.