Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Programma 'Eropaf' wil huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen

  Meneer Amraoui vertelt dat hij alle officiële post netjes op een stapel bewaart. Ongeopend, dat wel. Die stapel is al aardig hoog. Als de maatschappelijk werker voor het eerst aanbelt om eens te praten over signalen van buren en de verhuurder doet Amraoui niet open. Hij vertrouwt het niet. Wat helpt is een handgeschreven briefje, zonder envelop, gewoon door de brievenbus. Bij een tweede bezoek gaat de deur wel open, en kan het gesprek beginnen. Over inwonende zonen die de huur betaalden, maar zijn vertrokken en met de betaling zijn gestopt. Zonder dat hij het wist.

 • Woningcorporaties De Key en de AWV gaan samen met HVO-Querido een plek creëren waar moeilijk handelbare personen apart worden gehuisvest. Weliswaar gaat het om een proef, maar de verwachting is dat in Amsterdam op termijn meerdere locaties voor probleemhuurders zullen komen. In bestaand corporatiebezit of op nieuwe plekken, aan de rafelrand van de stad.

 • Vijftien dak- en thuislozen hebben via de stichting Houvast een plek op de reguliere arbeidsmarkt gevonden. Zo verklaart directeur Peter Lankamp. Houvast Amsterdam is anderhalf jaar oud. De stichting is door HVO-Querido en Alliantie Amsterdam opgericht om dak- en thuislozen werkervaring te laten opdoen. Alliantie Amsterdam en De Key ondersteunen de doorstroming naar regulier werk financieel.

 • 54 miljoen extra voor aanpak dakloosheid

  In de vier grote steden leven 10.000 dak- en thuislozen en zo’n 12.000 ‘verkommerden/ verloederden’ die dakloos dreigen te worden. Het kabinet stelde vorig jaar 170 miljoen euro extra beschikbaar om deze groep voor 2010 geschikte opvang te bieden en weer ‘naar vermogen deel te laten nemen aan de samenleving’. Gelijktijdig moet ook de overlast die deze groep bezorgt substantieel afnemen. Het plan van aanpak bestaat uit ‘niet-vrijblijvende’ afspraken met daklozen en verslaafden over zorg, huisvesting en eventueel werk.

 • "Opvang in Nederland denkt nog steeds sterk in termen van groepswonen"

  In de jaren negentig vond de term het souterrain van de woningmarkt ingang. Tien jaar later kwam het concept van de woonladder bovendrijven: een laddertje dat ten behoeve van problematische doelgroepen door de begane grond van de sociale huursector naar beneden kon worden geschoven. Wat deze en andere metaforen in de eerste plaats duidelijk maken, is dat de reguliere sociale huursector niet de alleronderste regionen van het wonen bedient.

Tweede verdieping

Kort bestek

 • Rode draad: doorstromers verleiden, niet straffen

  Hoe verstopt zit de Amsterdamse woningmarkt? Volgens Rigo-onderzoek, in opdracht van Huurdersvereniging Amsterdam, is de zogeheten ‘verhuisketen’ veel korter dan menigeen denkt. Het is dus niet zo dat elke nieuwbouwwoning een keten van verhuizingen in gang zet. Een nieuwbouwwoning levert volgens Rigo gemiddeld maar 1,8 verhuizing op. Veel aanbod komt bijna meteen bij starters of ‘import’. Specialisten van de Dienst Wonen en O+S hebben nog wel twijfels over de hardheid van dit cijfer.


 • Herrema:

  Minder sloop?


  In het programakkoord staat over de stedelijke vernieuwing in Parkstad, Noord en Zuidoost. “Wel wordt de verhouding van de sloop enerzijds en de renovatie anderzijds heroverwogen.” Wat betekent dit in de praktijk?

 • Discus: direct van straat en schizofreen in een eigen woning

  Discus: drie jaar is er over gepraat, maar nu is het experiment eindelijk van de grond gekomen. Niet dat er tegenwerking was, want iedereen vond het wel een goed plan, zegt Rob Donninger, scheidend directeur woondiensten bij de Alliantie. Er waren veel vragen, zoals: waar haal je het geld vandaan, kan dat wel zonder behandelplan en wie is verantwoordelijk als het mis gaat? Sommige vragen zullen pas in de loop van het project worden beantwoord.

Woonbarometer

 • De Amsterdamse woningmarkt is sinds 2005 de stagnatie te boven. Een mutatiegraad van 16,4 procent is hiervoor de indicatie. Het aantal opgeleverde nieuwe woningen van bijna drieduizend draagt bij aan deze dynamiek.
  Bron: Dienst Onderzoek en Statistiek, bewerking Dienst Wonen.

Als ik ...
 • Co Verdaas
  Co Verdaas is sinds 2003 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.
  Daarvoor werkte hij achtereenvolgens bij de universiteiten van Nijmegen en Utrecht, bij de gemeente Zwolle en als laatste als manager Woondiensten bij woningcorporatie SWZ in Zwolle.