NUL20 nr 27, juli 2006

Eerste verdieping

Programma ‘Eropaf’ wil huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen
Bemoeizorg bezig aan comeback

Amsterdam krijgt locatie voor moeilijk plaatsbare personen

Houvast: werkervaring voor daklozen

54 miljoen extra voor aanpak dakloosheid
"Een flink deel kan veel zelfstandiger wonen"

“Opvang in Nederland denkt nog steeds sterk in termen van groepswonen”
Meer woonvormen nodig aan onderkant woningmarkt

Tweede verdieping

Professionaliseringsslag gaande bij raden van toezicht woningcorporaties
"Kritische cultuur nog niet vanzelfsprekend"

Woningcorporaties maken steeds meer werk van corporate governance. Toch kan het allemaal nog wel wat scherper, meent Frank Beemer van Berenschot Procesmanagement. “Maak ambities en prestaties transparant. En zorg voor duidelijke verantwoording,” zo luidt zijn boodschap. Ook voor de Amsterdamse corporaties.

Kort bestek

Rode draad: doorstromers verleiden, niet straffen
Tien tips voor doorstroming

Corporaties nemen voortouw bij aanpak Indische Buurt

In de Oude Indische Buurt wordt de stedelijke vernieuwing steeds beter zichtbaar. Woningen worden hersteld en de openbare ruimte opgeknapt. De drie woningcorporaties die in de buurt actief zijn, hebben stadsdeel Zeeburg het aanbod gedaan ook de rest van de buurt een stevige impuls te geven.

Herrema:
“Verkoop corporatiewoningen alleen als onderdeel totaalpakket”

De wittebroodsweken zijn voorbij, de kennismakingsgesprekken afgerond. De onderhandelingen tussen gemeente en corporaties kunnen nu echt beginnen. NUL20 legde een aantal heikele kwesties vast voor aan wethouder Tjeerd Herrema.

Discus: direct van straat en schizofreen in een eigen woning
“Geen keiharde garanties, wel kansen”

Woonbarometer

Bouw brengt woningmarkt weer in beweging

De Amsterdamse woningmarkt is sinds 2005 de stagnatie te boven. Een mutatiegraad van 16,4 procent is hiervoor de indicatie. Het aantal opgeleverde nieuwe woningen van bijna drieduizend draagt bij aan deze dynamiek.

Als ik ...

De schaamte voorbij?