Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Amsterdam krijgt locatie voor moeilijk plaatsbare personen
Woningcorporaties De Key en de AWV gaan samen met HVO-Querido een plek creëren waar moeilijk handelbare personen apart worden gehuisvest. Weliswaar gaat het om een proef, maar de verwachting is dat in Amsterdam op termijn meerdere locaties voor probleemhuurders zullen komen. In bestaand corporatiebezit of op nieuwe plekken, aan de rafelrand van de stad. “Ontruimen helpt niet”, zegt Jan-Willem Kluit, manager sociaal beheer van de AWV. “Dan gooi je het probleem over de schutting. Er zal altijd een groep zeer lastige mensen zijn die noch in een reguliere woning, noch in de maatschappelijke opvang te handhaven zijn. Daar moet je realistisch mee omgaan.”
De locatie van het eerste complex wordt voorlopig geheim gehouden. De initiatiefnemers hopen uiteraard op betrokkenheid van stadsdelen en de centrale stad. Na het groene licht van de politiek is er nog een half jaar te gaan voor alle vergunningen en voorbereidingen rond zijn.
Om de proef hanteerbaar te houden, is gekozen voor vijf wooneenheden, met dagelijks toezicht van een beheerder. “Niet meteen de lastigste gevallen”, zegt Kluit. “We beginnen met vijf alleenstaande mannen die van alcohol houden. Voor moeilijke gezinnen moeten we andere oplossingen zoeken.”
Vooralsnog kent alleen Kampen een dergelijk complex. Daar gaat het om containers, die bestand zijn tegen uitwoongedrag. Kluit wil het woord ‘container’ niet gebruiken, al worden de units besteld bij de maker van studentencontainers. “Er komt zelfs een gezellig puntdakje op.”
Inspiratie werd gevonden in Denemarken, waar bij iedere grote stad een kampje is voor het huisvesten van mensen in de marge. Uitbehandeld, zorgmijdend. ‘Skaeve Huse’ getuigt van een no nonsense-benadering. Geen bemoeizorg voor ‘cliënten’, maar een plek waar de eigen leefstijl ongestoord kan worden uitgeleefd, zonder anderen lastig te vallen. Maar met sociaal beheer. Er zijn basisregels als de boel heel laten, niet dealen of stelen.
Kluit, tot slot: “De discussie zal in Nederland gaan over het niveau van de zorginspanning. De realiteit is dat veel mensen die zorg niet willen. Maar ze moeten wel wonen.” [BdvH]