NUL20 nr 28, september 2006

 

Eerste verdieping

De zin en onzin van differentiatie
Gij zult mengen!

Bewoners vooral ontevreden over mate van menging in Westelijke Tuinsteden
Wil de Amsterdammer gemengd wonen?

Wil de Amsterdammer gemengd wonen: 5 getuigenissen
De buurtbewoner, de schooldirecteur,
de projectontwikkelaar, de winkelier en de makelaar

Nieuw gemengd complex in gevarenzone
'Onder-de-Pannen', maar ook veilig?

Corporaties discussiëren vooral over schaalniveau
Gedifferentieerd bouwen niet synoniem met gemengd wonen

Leegstand wordt nu bestreden met tijdelijke verhuur en kraakwachten

Kraken: passé?

Kraken is volgens minister Dekker passé. De aangepaste Leegstandswet en het succesvolle instituut kraakwachten zorgen er immers voor dat langdurige leegstand van woningen en kantoren wordt voorkomen. Er is dus alle reden een einde te maken aan deze ‘grove schending van het eigendomsrecht’. Daar wordt in de kraakbeweging en ook in sommige politieke partijen heel anders over gedacht. De beweging zelf noemt kraken “actueler dan ooit”.

Kort bestek

MGE-plan in uitvoeringsfase
Zoektocht naar locaties voor goedkope koopwoningen

Tegen de stroom in: Woningvereeniging Samenwerking en De Goede Woning
Buitenbeentjes in corporatieland

Woonbarometer

Nieuwbouw marktsector: meer aanbod, betere afzet

Als ik ...

Doe wat met kansloze kantoorgebieden!

Jean Baptiste Benraad
Jean Baptiste Benraad is directeur Stadswonen Rotterdam, participant in Kristal NV