Overslaan en naar de inhoud gaan

Eenderde sociale huurwoningen beschikbaar voor jongerencontracten

Maximaal 33 procent van de reguliere Amsterdamse sociale huurwoningen wordt met voorrang aan jongeren en starters (tot 28 jaar) aangeboden. Corporaties kunnen daarvoor het jongerencontract inzetten. Dat is een tijdelijk contract van vijf jaar. Alleen kleine woningen mogen aan jongeren verhuurd. Gemeente, corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam hebben dat afgesproken in de uitwerking van de Samenwerkafspraken.

Op 1 juli gaat de nieuwe wet in werking die tijdelijke verhuur aan jongeren mogelijk maakt. In Amsterdam experimenteren de corporaties Stadgenoot, Eigen Haard en Rochdale er al enige jaren mee. Hun motief is de doorstroming in de sector te vergroten en toekomstig scheefwonen te voorkomen. Het inkomen van een deel van de starters is na enkele jaren zodanig gegroeid, dat ze geen recht meer hebben op een sociale huurwoning.
In Amsterdam komt nu maximaal een derde van alle vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar voor dit soort tijdelijke contracten van vijf jaar. Alleen kleine woningen mogen aldus worden aangeboden, dat zijn woningen met een vloeroppervlak van maximaal 40 m2 binnen de Ring (exclusief stadsdeel Noord) en maximaal 50 m2 buiten de Ring (inclusief stadsdeel Noord). Maximaal 5 procent van de grotere woningen mag via een tijdelijk contract aan jongeren worden toegewezen. Er wordt naar een redelijke spreiding over de stad gestreefd. Over vijf jaar wordt de afspraak geëvalueerd
of eerder indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Jongeren hoeven niet verplicht te huren met een jongerencontract. Zij kunnen er ook voor kiezen om aan te sluiten in de rij voor reguliere verhuringen. Aanbiedingen van (reeds) gelabelde jongerenwoningen tellen mee in het reguliere aanbod. De opbouw van inschrijfduur bij WoningNet gaat in die vijf jaar gewoon door.

Wat er gebeurt als na vijf jaar een huurder geen andere woning kan vinden is niet geheel duidelijk. De wet voorziet in de mogelijkheid van verlenging van vijf naar zeven jaar. Die optie wordt ook in Amsterdam ingezet als vangnet. De corporaties gaan nog de criteria uitwerken wie in aanmerking komt voor dit vangnet.