Extra punten voor álle huurwoningen

17.04.11

 Extra punten voor álle huurwoningen

Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen op 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. Aldus besloot het kabinet verrassend op 15 april.  Volgens het regeerakkoord namelijk zouden alleen woningen in 'schaarstegebieden' meer punten krijgen. Nu stijgt de maximale huurprijs van alle gereguleerde woningen met 120 euro per maand. De Woonbond noemt de maatregel "nog erger dan verwacht."

Voor zittende huurders verandert er niets, voor hen stijgt de huur op 1 juli met het inflatiepercentage (1,3 procent). Nieuwe huurders en starters lopen straks wel het risico direct een  hogere huur gaan betalen. De Woonbond vreest dat daardoor de doorstroming nog meer gaat stokken gaat stokken en dat nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag op de loer liggen.

De verwachting was dat het kabinet alleen woningen in gebieden met een hoge marktdruk 25 extra locatiepunten zou toekennen. De aangekondigde maatregel is nu van toepassing op elke huurwoning die in het WWS-stelstel valt, dus die nu minder dan 142 punten heeft. In Amsterdam valt daardoor straks een derde van de huurwoningvoorraad (88.000 woningen) boven de liberaliseringsgrens. En bij deze schatting van de Amsterdamse Dienst Wonen, Zorg en Welzijn zijn de extra punten voor een groen energielabel nog niet meegerekend. Op dit moment valt 9,3% van de woningen in de vrije sector.

Voor woningen die beneden de 142 punten blijven, wordt de maximale huur bij nieuwe verhuring maximaal 120 euro hoger. Corporaties zullen volgens de Aedes,de branche-vereniging van woningcorporaties, alleen de huur verhogen als de situatie op de regionale woningmarkt dat toelaat én als het aansluit bij hun huurbeleid en afspraken daarover met bijvoorbeeld gemeenten. In Amsterdam hebben gemeente en corporaties in het convenant Bouwen aan de Stad II bijvoorbeeld een breed scala aan gedetailleerde afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van betaalbare woningen in alle delen van de stad.

Geen schaarstegebieden

Het kabinet stelt geen specifieke schaarstegebieden te hebben aangewezen om verschillen tussen regio's en onzekerheden over toekomstige schaarstegebieden te voorkomen. Met de aanpassing van het WWS beoogt het kabinet ‘meer marktwerking in het huurbeleid’. Huurprijzen in schaarstegebieden zullen bij nieuwe verhuur beter gaan aansluiten op wat huurders en verhuurders nu al reëel vinden. Ook stimuleert de extra marktwerking de investeringsmogelijkheden in gebieden met een krappe woningmarkt, aldus het kabinet.

De maatregel sluit volgens Aedes aan bij haar visie dat de waarde van een woning meer invloed moet hebben op de hoogte van de huur. Ook bepleit Aedes de noodzaak van ruimte in het huurbeleid, aangezien woningcorporaties hun huurinkomsten hard nodig hebben om te kunnen blijven investeren.

De Woonbond is fel tegen het kabinetsvoorstel. Zittende huurders worden weliswaar ontzien, maar op termijn dreigt volgens de bond een huurexplosie. "En dat terwijl de huren in Nederland al hoog zijn, mede door de ongezonde marktwerking als gevolg van woningschaarste en hypotheekrenteaftrek."
Dat  verhuurders lang niet de maximumhuur vragen zegt Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) niets. “De gevraagde huur bij een lege huurwoning is veel hoger dan daarvoor, dat weet iedereen. Donner wil dat niet zien, deze minister weet blijkbaar weinig van het onderwerp Volkshuisvesting. De Tweede Kamer mag hier geen genoegen meenemen, zeker niet als de gevolgen zo groot zijn.”
De HA vindt het opvallend dat de minister het plan kort voor het tweewekelijke meireces van de Tweede Kamer naar buiten brengt. Tijd om over deze enorme ingreep te debatteren blijft amper over. De gekozen route van de minister vereist geen wetswijziging en kan daardoor worden ingevoerd per 1 juli 2011. 

Meer info:
Kabinetsplannen: ruim 30% Amsterdamse huurwoningen boven liberaliseringsgrens (NUL20, 29 maart 2011

Protestwebsite van de HA:  www.huurdersbedonnerd.nl

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.