‘Gasloze en CO² neutrale sociale woningvoorraad vraagt meer dan 100.000.000.000 euro’

30.05.2018
Image

Het gasloos en CO²-neutraal maken van de totale sociale woningvoorraad vraagt meer dan honderd miljard euro. "Per woning is een investering van bijna 52.000 euro nodig. Dat geld hebben de corporaties niet voorhanden”, zo laat Aedes-voorzitter Marnix Norder weten. Zonder extra steun van het Rijk is volgens hem de verduurzaming tot mislukken gedoemd.

Woningcorporaties spraken vorig jaar de ambitie uit hun 2.100.000 huizen binnen ruim dertig jaar CO2-neutraal te maken. Vervolgens kozen corporaties daarvoor scenario’s aan de hand van de Aedes-Routekaart CO²-neutraal 2050. Op basis van de routekaarten is een eerste raming gemaakt dat voor het verduurzamen en gasloos maken van al deze woningen 108 miljard euro nodig is. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, het gasloos te maken en voor verbeteringen die voortkomen uit de forse ingrepen in het huis voor de verduurzaming, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken. “Om dat te kunnen financieren zouden corporaties tot 2050 elk jaar naast hun andere opgaven 3,4 miljard moeten investeren. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector niet haalbaar. De investeringen in duurzaamheid mogen niet ten koste gaan van de nieuwbouwproductie en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen”, aldus Norder.

Aedes neemt deel aan de gesprekken over het Klimaatakkoord dat het kabinet met allerlei partijen wil sluiten. “Maar we kunnen het niet alleen. Samen moeten we tot concrete plannen komen voor verduurzaming van straten en wijken. Gemeenten moeten partijen bij elkaar brengen, andere vastgoedeigenaren moeten meedoen en energiebedrijven moeten warmtenetten ontwikkelen, om er maar een paar te noemen”, zo verklaart de Aedes-voorzitter.

Corporaties willen drie van de vier woningen verduurzamen door ze te renoveren tot nul-op-de-meter-woning (38 procent) of door ze maximaal te isoleren en er zonnepanelen te installeren (38 procent). Voor de overige half miljoen woningen bestaan de plannen uit isoleren binnen danwel buiten de schil van het huis. De maatregelen aan de woning leveren een CO²-reductie op van 70 procent. De andere 30 procent moet komen van verduurzaming van externe energiebronnen.