'Gebiedsperspectief' voor Zaanse transformatiezone Kogerveld

21.01.19
'Gebiedsperspectief' voor Zaanse transformatiezone Kogerveld
De gemeente Zaanstad heeft een eerste schets klaar voor het transformatiegebied Kogerveldwijk. Door leegstand op bedrijventerreinen, vertrek van bedrijven en verplaatsing van sportverenigingen komt in de wijk ruimte beschikbaar voor de bouw van 2000 extra woningen. En op langere termijn mogelijk meer, afhankelijk van wat er met de A8 gaat gebeuren.
 
In het nu geschetste gebiedsperspectief blijft er bedrijvigheid in het gebied, maar komen er flink wat woningen bij. De huidige leegstand en verrommeling op de bedrijventerreinen wordt aangepakt, terwijl station Kogerveld wordt opgewaardeerd tot een ontmoetingspunt in de wijk. Tal van maatregelen moeten de verkeersveiligheid, met name voor langzaam verkeer, vergroten. In het plan worden de oevers van de Zaan een toegankelijke groene zone.
 
Het huidige Kogerveld kent een mix van goed en slecht functionerende bedrijvigheid, braakliggende terreinen, wooncomplexen en leegstaande fabriekspanden. Het is een gebied met veel versnipperd grondeigendom, wat gebiedsgerichte herontwikkeling ingewikkeld maakt. Dé Kogerveldwijk bestaat eigenlijk niet. Het is een grens rondom de buurten Kogerveld, Boerejonkerbuurt/Slachthuisbuurt en Hofwijk, met daarnaast de sportvelden. De wijk ligt gunstig ten opzichte van het centrum, maar de buurtjes worden letterlijk gescheiden van elkaar en de rest van de omgeving door hoofdwegen (waarvan twee snelwegen), een spoorlijn (met een station in de wijk) en de Zaan. In het gebied wonen 4.700 mensen. Er staan veel betaalbare woningen, waaronder relatief veel sociale huurflats, en er is veel groen in de omgeving. De koopwoningen hebben de laagste WOZ-waarde van Zaanstad, huurwoningen de op een na laagste WOZ-waarde (na Poelenburg). De verhouding koop/huur verschilt per buurt. Kogerveldbuurt bestaat voor 33 procent aan huurwoningen, terwijl Hofwijk nagenoeg uitsluitend uit huurwoningen bestaat.
 
Zaanstad heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM geselecteerd om mee te denken over de ontwikkelstrategie. De wijk is onderdeel van MAAK.Zaanstad, een in 2015 gestart gemeentelijk initiatief om Zaanstad voor 2040 te revitaliseren op het gebied van wonen, werken en leven. In die periode wil Zaanstad 15.000 tot 20.000 woningen toevoegen. Om het groene buitengebied te sparen wil men die binnen de bestaande stad realiseren.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS