Geen koopwoningen in nieuwe Amsterdamse woningprojecten

09.07.18
Geen koopwoningen in nieuwe Amsterdamse woningprojecten

Het Amsterdamse college zal de komende jaren geen nieuwe woningbouwprogramma's met koopwoningen ontwikkelen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van VVD-raadslid Naoum Néhmé. Dit is de consequentie van het coalitieakkoord waar vol wordt ingezet op de bouw van sociale en middeldure huurwoningen. Omdat er tot 2022 al bouwprojecten staan ingepland met 5.900 dure huurwoningen en 12.500 koopwoningen, is er volgens het college geen ruimte meer voor extra koopwoningen. Het coalitieakkoord mikt op een jaarproductie van 7.500 woningen, waarvan 2.500 sociale huurwoningen en 1.670 middeldure huurwoningen (tot €971). Er zijn ook al contracten gesloten voor de bouw van 4.900 woningen voor jongeren en studenten.

Het college benadrukt in zijn schriftelijke reactie nog eens dat betaalbaarheid het belangrijkste uitgangspunt voor het woonbeleid wordt de komende vier jaar. De bouw van tienduizenden nieuwe huizen is nodig om te voldoen aan de behoefte aan woonruimte. In totaal gaat het om 52.500 nieuwe woningen tot 2025. Voor ongeveer tweederde van de bouwambitie tot 2025 zijn al gevorderde plannen, de zogenoemde planvoorraad. Van die huizen ligt in principe al vast in welke categorie (huur/koop,sociaal/middelduur/vrije sector) ze zullen vallen. Uit de prognoses blijkt volgens het college dat een groot deel van die planvoorraad wordt ingevuld met dure huurwoningen en koophuizen. In de overige plannen wil het college die daarom niet opnemen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS