Gesteggel om term 'expats'

04.02.2019
Image
Dit bericht is ingetrokken. De inhoud van het artikel was mede gebaseerd op een dagmailbericht van het college aan de gemeenteraad. Daarin werd namens het college antwoord gegeven op vragen van VVD-raadslid Naoum Néhmé over uitlatingen van SP-wethouder Ivens over vermeende verdringing van 'Amsterdamse gezinnen' door 'rijkere mensen'. Er blijkt volgens zijn woordvoerder abusievelijk een niet geautoriseerde conceptversie te zijn verspreid. Het college heeft het bericht teruggetrokken. NUL20 heeft op verzoek ook het artikel teruggetrokken. Zodra het college met een definitieve reactie komt, verschijnt een update van het nieuwsbericht.
 

Trefwoorden