Huisvesting statushouders in Amsterdam komt op stoom

26.10.2016
Image
Amsterdam huisvest dit jaar veel meer statushouders dan vorig jaar, terwijl dat jaar ook al een sterke stijging liet zien. De hoofdstad blijft echter grote moeite houden te voldoen aan immer groeiende taakstelling van het Rijk. In 2015 huisvestte Amsterdam 1006 statushouders, de teller stond dit jaar op 1 oktober op 1525. Doelstelling is dit jaar 2400 statushouders onder te brengen.
 
Waar in 2015 veel maatregelen zijn uitgedacht en nieuwe woonvormen geïntroduceerd, blijkt 2016 een jaar van uitvoering. Zo zijn er 384 wooneenheden in diverse nieuwe projecten, studentenhuisvesting en particuliere initiatieven benut, waaronder Startblok Riekerhaven. Het streven voor heel 2016 is maar liefst 700 van deze extra wooneenheden te realiseren. Middels woningdelen zijn dit jaar 158 jongeren gehuisvest, waarvan 50 in gedeelde huisvesting op Startblok Riekerhaven. Naast het Startblok, een project van De Key, stelden corporaties tot 1 oktober ook 599 reguliere woningen beschikbaar aan statushouders. In samenwerking tussen Spirit en woningcorporaties zijn 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen gehuisvest. Een bijzonder initiatief komt van woningcoöperatie De Samenwerking dat drie ruime woningen beschikbaar stelde aan gezinnen uit Syrië.
Amsterdam heeft zich ten doel gesteld dit jaar 2400 statushouders te huisvesten (in 1600 woningen). Daardoor zou de hoofstad enkele honderden inlopen op de opgelopen achterstand in taakstelling. Daartoe wil de gemeente een aantal gemeentepanden overdragen aan corporaties. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke dat zijn.

Trefwoorden