Huurders De Key Zandvoort: 'Huur te hoog ten opzichte van woningkwaliteit'

29.12.15
Huurders De Key Zandvoort: 'Huur te hoog ten opzichte van woningkwaliteit'

Bijna de helft van de huurders van De Key in Zandvoort vindt de huur te hoog ten opzichte van de kwaliteit van de woning, zo blijkt uit een enquête van Huurders Platform Zandvoort (Hpz). Ook onderhoud, klimaatbeheersing en wooncomfort van het aanbod in Zandvoort laten volgens Dini van der Mije van het Hpz te wensen over. "Van de geënquêteerden geeft 55% aan last te ondervinden van tocht, 46% heeft klachten over kou, 39% vindt de woningen te tochtig en 33% klaagt over schimmelvorming."
De enquête is gehouden omdat er in 2016 prestatieafspraken gemaakt worden tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie. Hpz kreeg 528 ingevulde enquêtes retour, een percentage van 21%. Driekwart van de respondenten vindt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, vooral voor starters en jonge gezinnen en dat de verkoop hiervan moet stoppen. Bijna de helft vindt het aantal woningen voor ouderen te laag.
Uit het onderzoek blijkt verder dat een meerderheid voordeel verwacht van een betere woningisolatie. De helft van de ondervraagden wil daarvoor niet extra betalen. "Dat komt omdat driekwart van hen de huur te hoog vindt ten opzichte van hun inkomen. De helft hiervan maakt zich zorgen of ze over twee jaar de huur nog wel kan betalen", zegt Van der Mije.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS