Huurverlaging voor duizend Amsterdamse huurders van woningcorporaties

30.04.2020
Image
Duizend Amsterdamse huishoudens met een sociale huurwoning van een woningcorporatie krijgen een structurele huurverlaging. Daarnaast hebben de Amsterdamse corporaties de huur van driehonderd huishoudens bevroren. Het gaat om huishoudens die de afgelopen drie jaar een inkomen hadden van 120 procent van het wettelijk sociaal minimum of lager en een huur boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag. De huurverlaging kan oplopen tot meer dan honderd euro per maand. In de voorgaande drie jaar verlaagden de corporaties de huren al ruim zesduizend keer. De nieuwe ronde van huurverlaging en bevriezing is het gevolg van afspraken tussen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels. De komende drie jaar zal jaarlijks worden bekeken welke groep huurders voor structurele huurverlaging in aanmerking komt. “In Amsterdam willen de gemeente en corporaties voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen door een combinatie van daling van het inkomen en hoge woonlasten. Daarom verlagen we voor huurders met de laagste inkomens de huren tot de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. Regelmatig blijkt dat de woning verkregen is op een moment dat huurders nog een hoger inkomen hadden. Door allerlei redenen is dat niet meer het geval. We willen zorgen dat deze mensen hun huur kunnen blijven betalen. En tegelijkertijd kijken we in bepaalde gevallen ook of de woning nog past bij het huishouden en of we een beter passende en goedkopere woning kunnen aanbieden”, zo verklaart Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.