Overslaan en naar de inhoud gaan

Individueel contract bij kamerverhuur blijft in Amsterdam toch bestaan

Image

De Amsterdamse wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) komt terug op haar voorstel om gezamenlijke huurcontracten ('Friends-contracten') weer mogelijk te maken bij verkamerde appartementen. Zij wilde dat om kamerverhuur te stimuleren, maar komt nu tegemoet aan de kritiek dat de huurrechten te veel onder druk komen te staan. Pels wil wel de huidige regels aanpassen om kamerverhuur te vergemakkelijken. 

De inspraak op haar 'Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting' (AAV) heeft tot meer wijzigingen geleid. Pels: "Beleid komt gelukkig niet alleen uit het stadhuis. Zo’n vijfhonderd Amsterdammers, belangengroepen en andere organisaties hebben hun mening gegeven (...). Geweldig om te zien dat hier zulke goede ideeën bij zaten."

Een aanpassing is de toezegging dat de gemeente het gebruik als tweede woning wil beperken. Een voorstel daarvoor is overigens niet voor 2025 te verwachten. Ook wil de wethouder de onrust wegnemen over het voornemen om schaarse corporatiewoningen voor rolstoelgebruikers en grote gezinnen (minimaal 8 personen) voortaan te verhuren met een tijdelijk contract. Maar feitelijk lijkt er weinig te veranderen: "In de aanpak is nu duidelijk uitgelegd dat het niet om een tijdelijk contract gaat, maar dat een huishouden recht heeft op de woning zolang dat nodig is."

Naast deze en andere kleine aanpassingen, meldt Amsterdam dat er in de hoofdstad geen verhuurvergunning wordt ingevoerd. Dat kan wettelijk vanaf 1 juli, maar een vergunningstelsel voegt volgens college niets toe aan de mogelijkheden om op goed verhuurderschap te handhaven. Ook meldt het college dat er in Voorjaarsnota 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen uit de AAV.

Trefwoorden