Overslaan en naar de inhoud gaan

Inkomensgrens voor meer particuliere huurwoningen

Inkomensgrens voor alle particuliere huurwoningen onder vrije-sectorgrens

update: 22-09-2011

Amsterdam gaat waarschijnlijk voor alle gereguleerde particuliere huurwoningen (tot 142 punten) een inkomensgrens invoeren. Wethouder Freek Ossel wilde aanvankelijk een inkomenstoets voor particuliere huurwoningen tot een huur van 554 euro (121 punten). Het college moet nog een definitief besluit nemen. Behandeling in de gemeenteraad van een nieuw woonruimteverdelingssysteem , gepland op 21 september, is uitgesteld.

Bij de beoogde aanpassing van de woonruimteverdeling worden de criteria voor toelating en toewijzing vereenvoudigd. Aan nieuwe huurders worden geen passendheidscriteria meer gesteld (binding aan de stad en relatie huishouden/grootte woning). Wat wel zou blijven is een inkomensgrens. In de Notitie Woonruimteverdeling wordt voorgesteld huurwoningen tot 554 euro te bestemmen voor huishoudens met een inkomen van maximaal 38.150 euro. 

Ossel reageert positief op een amandement van de PvdA en Groenlinks om deze huurgrens op te hogen naar  652 euro, gekoppeld aan een hogere inkomensgrens van 43.000 euro. Er blijven daardoor meer gereguleerde woningen voor lage middeninkomens beschikbaar. Of liever: het compenseert het verlies van gereguleerde woningen nadat de extra Donner-punten zijn ingevoerd.

Effecten

Met een 142 punten grens zou er voor zowel de particuliere als sociale huurmarkt één grens komen tussen geliberaliseerd en gereguleerd.  Dat is tevens de huurtoeslaggrens, waardoor het hele systeem aan eenvoud en duidelijkheid wint. Met deze grens sluit Amsterdam ook aan bij de rest van de regio.
Meer huishoudens met een middeninkomen krijgen daardoor een kans op een betaalbare huurwoning in de particuliere sector; het effect is wel dat er in dat segment minder woningen beschikbaar zijn voor zowel hoge (>43.000) inkomens; ook de kansen van lagere inkomens zullen afnemen in de particuliere voorraad. Verhuurders hebben liever huurders met hogere inkomens.

Corporaties mogen hun gereguleerde huurwoningen tot 142 punten alleen toewijzen aan huishoudens met een totaalinkomen van 33.000 euro. Deze aanpassing van de puntengrens geldt dus alleen voor particuliere huurwoningen. Door de maatregel van Donner daalt het aantal particuliere huurwoningen waarvoor een inkomensgrens geldt  van 62.000 naar 41.000. Als de gemeente zijn oorspronkelijke voorstel aanpast en voor alle woningen tot 142 punten een inkomensgrens van 43.000 hanteert, stijgt dit aantal weer aanzienlijk. 

Voorraad gereguleerde particuliere huurwoningen

Nu gereguleerd (zonder Donner-punten) 62.000 22% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 121 punten 41.000 15% huurvoorraad
Vanaf 1 oktober met inkomensgrens tot 142 punten 60.000 22 % huurvoorraad

Gereguleerd = woningen waaraan voorwaarden voor verhuur zijn verbonden, waardoor deze aan een bepaald type huishouden moeten worden verhuurd. Het puntenstelsel geldt voor alle woningen tot 142 punten (652 euro)

Zie ook:

NUL20: Amsterdam komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling (21-09-2011)