Interactieve kaart woningcorporatiebezit uitgebreid naar hele Metropoolregio

10.07.2019
Image

De interactieve kaart met alle woningen van de corporaties in de regio Amsterdam is geactualiseerd. De nieuwe editie omvat nu het corporatiebezit in alle 32 gemeenten van de de Metropoolregio Amsterdam. Het betreft het bezit van dertig woningcorporaties. De vorige editie uit 2017 bevatte al Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstel-Meerlanden en Almere. De kaart is in 2019 uitgebreid met de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Lelystad.

Op de kaart is het bezit van elke corporatie met een aparte kleur aangegeven. De kaart is voorzien van filters, waardoor diverse selecties kunnen worden gemaakt: per corporatie, op percentage adressen van de betreffende corporatie per (deel van een) blok. En natuurlijk ook in combinatie, bijvoorbeeld alle woningen van Ymere in woonblokken waar de corporatie 100 procent eigenaar is. Er is ook een aparte kaart per bouwperiode.  De website maps.amsterdam maakt het mogelijk verschillende kaartlagen aan en uit te zetten, zoals bijvoorbeeld Google air of Google light. Ook is het mogelijk te schakelen naar Google Street View om de woningen van de corporaties direct te bekijken.

De interactieve kaart is in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties vervaardigd door team Beeld en Data van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Op de website staan zo’n 400.000 corporatiewoningen.