Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober

21.06.10

Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober 

Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze 'overhaaste invoering'. Middeninkomens zouden de klos worden van deze regeling. Minister Van Middelkoop laat weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

Na lang onderhandelen met de Europese Commissie is er in december 2009 een akkoord bereikt over wanneer Nederland staatssteun mag geven aan woningcorporaties. De Commissie heeft deze afspraken vastgelegd in een besluit. Het gaat om huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro. Corporaties mogen straks nog  10 procent  van deze huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. 

Volgens corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten zijn de middeninkomens het kind van de rekening. Uit een gezamenlijk persbericht: "Deze huishoudens komen niet langer in aanmerking voor een huis van een woningcorporatie, maar tegelijkertijd maken zij in hun regio nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden. Het probleem speelt in het grootste deel van het land, zo blijkt uit RIGO-onderzoek. Ook hebben zij nauwelijks alternatieven op de huurmarkt: slechts anderhalf procent van het commerciële huuraanbod is betaalbaar voor meerpersoons-huishoudens tot 65 jaar."

Corporaties kunnen  volgens bestuursvoorzitter Jim Schuyt van De Alliantie bovendien voor deze middeninkomens  geen betaalbare huurwoningen meer bouwen, als ze zonder overheidsgaranties op de normale kapitaalmarkt geld moeten lenen. In zijn algemeenheid komen de beperkingen juist op dit moment slecht uit omdat er toch al nauwelijks wordt gebouwd. In 2009 realiseerden de corporaties het overgrote merendeel van de nieuwbouwproductie.

Geen uitstel

Een fors aantal corporaties heeft in Brussel bezwaar aangetekend tegen het akkoord. Vanuit de Tweede Kamer is het verzoek gekomen de invoering van de nieuwe regels later in te laten gaan. Aedes, Woonbond en VNG zouden  de Minister met klem hebben gewezen op alle inhoudelijke en praktische bezwaren. Het ligt voor de hand de invoering van de Europese regels op een later tijdstip mee te nemen in de nieuwe Woningwet, stellen zij.

Maar als  Nederland zich niet houdt aan het besluit bestaat volgens minister Van Middelkoop het risico dat de Commissie Nederland in gebreke stelt en een formele onderzoeksprocedure instelt. En dan is het mogelijk dat de Commissie nog striktere voorwaarden gaat stellen aan de corporaties. 

Zie ook:

NUL20, 29 maart 2010: Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

NUL20, maart 2010: Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens.

NUL20, december 2009: Brussel akkoord staatssteun woningcorporaties

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.