Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober

21.06.10

Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober 

Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze 'overhaaste invoering'. Middeninkomens zouden de klos worden van deze regeling. Minister Van Middelkoop laat weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

Na lang onderhandelen met de Europese Commissie is er in december 2009 een akkoord bereikt over wanneer Nederland staatssteun mag geven aan woningcorporaties. De Commissie heeft deze afspraken vastgelegd in een besluit. Het gaat om huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro. Corporaties mogen straks nog  10 procent  van deze huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. 

Volgens corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten zijn de middeninkomens het kind van de rekening. Uit een gezamenlijk persbericht: "Deze huishoudens komen niet langer in aanmerking voor een huis van een woningcorporatie, maar tegelijkertijd maken zij in hun regio nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden. Het probleem speelt in het grootste deel van het land, zo blijkt uit RIGO-onderzoek. Ook hebben zij nauwelijks alternatieven op de huurmarkt: slechts anderhalf procent van het commerciële huuraanbod is betaalbaar voor meerpersoons-huishoudens tot 65 jaar."

Corporaties kunnen  volgens bestuursvoorzitter Jim Schuyt van De Alliantie bovendien voor deze middeninkomens  geen betaalbare huurwoningen meer bouwen, als ze zonder overheidsgaranties op de normale kapitaalmarkt geld moeten lenen. In zijn algemeenheid komen de beperkingen juist op dit moment slecht uit omdat er toch al nauwelijks wordt gebouwd. In 2009 realiseerden de corporaties het overgrote merendeel van de nieuwbouwproductie.

Geen uitstel

Een fors aantal corporaties heeft in Brussel bezwaar aangetekend tegen het akkoord. Vanuit de Tweede Kamer is het verzoek gekomen de invoering van de nieuwe regels later in te laten gaan. Aedes, Woonbond en VNG zouden  de Minister met klem hebben gewezen op alle inhoudelijke en praktische bezwaren. Het ligt voor de hand de invoering van de Europese regels op een later tijdstip mee te nemen in de nieuwe Woningwet, stellen zij.

Maar als  Nederland zich niet houdt aan het besluit bestaat volgens minister Van Middelkoop het risico dat de Commissie Nederland in gebreke stelt en een formele onderzoeksprocedure instelt. En dan is het mogelijk dat de Commissie nog striktere voorwaarden gaat stellen aan de corporaties. 

Zie ook:

NUL20, 29 maart 2010: Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

NUL20, maart 2010: Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens.

NUL20, december 2009: Brussel akkoord staatssteun woningcorporaties

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.