Kaderafspraken bij sloop/renovatie worden aangepast

15.10.2014

Bureau RIGO evalueerde de ‘Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering’ die sinds 2012 gelden. RIGO concludeert dat de afspraken een positieve functie vervullen bij sloop- en renovatieprojecten, maar dat ze nog op tal van punten kunnen worden verbeterd. De opdrachtgevers van het onderzoek - gemeente, huurdersvereniging en corporaties - verwachten begin 2015 verbeterde kaderafspraken vast te kunnen stellen.

Bureau RIGO onderzocht twaalf projecten aan de hand van gesprekken met bewonerscommissies, bewonersondersteuners, de betrokken corporaties, de huurderskoepels van de corporaties en de gemeente. Een aantal gesignaleerde verbeterpunten hebben te maken met het verduidelijken en expliciteren van het proces. Andere aanbevelingen raken meer heikele punten als de terugkeergarantie - "spreek bijvoorbeeld in de Kaderafspraken een minimum percentage terugkeerders af" - of de zeggenschap van bewoners: "Het gekwalificeerd advies biedt te weinig waarborg voor de invloed van bewoners. Bij voorkeur zou de 70 procent instemming weer ingevoerd worden. Aan de andere kant biedt de geschillencommissie wellicht uitkomst maar hiermee is nog geen ervaring opgedaan. Wel dient het advies dan bindend te zijn."
Het complete rapport is onderstaand te downloaden.