De Key verkoopt Lloyd Hotel

08.01.16
De Key verkoopt Lloyd Hotel

De Key heeft het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade verkocht aan Rocco Veenboer, de man achter de Awakeningsfeesten en -festivals. De woningcorporatie zou zo'n 18 miljoen euro voor het hotel hebben gekregen. De Key is al enkele jaren bezig vastgoed af te stoten die niet tot de kernactivititeiten van de sociale huisvester horen.

Het Lloyd Hotel is gevestigd in het oude hoofdkantoor van reder Hollandsche Lloyd. De Key kocht het pand destijds bij de herontwikkeling van het voormalige havengebied tot woonwijk. Het was onderdeel van een gebiedsontwikkelingsstrategie waarbij hergebruik van karakteristieke panden moest helpen het gebied aantrekkelijker te maken en op de kaart te zetten.
Het exploiteren van bedrijfsvastgoed past niet meer binnen de overheidsregels voor woningcorporaties. De Key wil zich in het vervolg alleen richten op studenten- en starterswoningen binnen en in de ringzone.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS