De Key wil Airbnb toestaan in studentenwoningen

09.06.16
De Key wil Airbnb toestaan in studentenwoningen

Woonstichting De Key wil bewoners van sociale huurwoningen toestaan hun woning te verhuren via Airbnb. In Het Parool wordt althans een proef aangekondigd waarbij studenten in complexen van De Key hun woning maximaal 30 dagen per jaar mogen verhuren. Andere corporaties zien niets in het toestaan van vakantieverhuur in sociale huurwoningen. Overigens heeft de gemeente dat recentelijk tot 2019 ook verboden. Dus de stelligheid waarbij Het Parool kopt "De Key staat Airbnb toe in sociale huurhuizen" is op zijn minst voorbarig. De Key zou via een pilotverzoek kunnen vragen om een uitzondering. De Key wil in studentenwoningen vakantieverhuur voor maximaal dertig dagen toestaan.

Volgens Leon Bobbe, bestuursvoorzitter van De Key, is het niet eerlijk dat sociale huurders niet ogen bijverdienen door vakantieverhuur. Hij haakt daarmee aan bij een uitspraak van burgemeester Van der Laan die constateerde dat dat deze huurders wel de lasten, maar niet de lusten van het toenemende toerisme in de stad ondervinden. Van der Laan opperde dat het dan vreemd is dat sociale huurders hun woning niet mogen verhuren en huiseigenaren wel. Deze opmerking is opmerkelijk omdat tal van andere grote steden juist Airbnb proberen te beknotten, vanwege het motief dat de leefbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. 

De Key staat Airbnb toe in sociale huurhuizen (Het Parool, 9 juni)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS