De Krijgsman en Weespersluis in trek bij Amsterdammers

18.09.17
Plattegrond van nieuwe woonwijk Krijgsman bij Muiden
De Krijgsman en Weespersluis in trek bij Amsterdammers

De woningprojecten De Krijgsman (Muiden) en Weespersluis (Weesp) trekken veel Amsterdammers. Bij beide projecten zijn de eerste contingenten woningen in de verkoop gegaan; zo'n 80 procent van de kopers komt uit Amsterdam.
Krijgsman is het gebied van de voormalige kruitfabriek tegen de IJsselmeerdijk, Weespersluis is de naam van de nieuwe woonwijk in de Bloemerdalerpolder.
De ontwikkeling van beide gebieden kent een lange en roerige voorgeschiedenis, die teruggaat tot het begin van deze eeuw. Vorig jaar juli werd het bestemmingsplan voor Krijgsman nog vernietigd door de Raad van State; in juli werden de voorbereidingen voor Weespersluis tijdelijk stilgelegd, omdat er rugstreeppadden in het opgespoten zand werden aangetroffen. De stichting Flora en Faunabescherming Weesp zit op het vinkentouw om procedurefouten af te straffen.
Het vastgestelde plan voor Krijgsman voorziet in 1.300 woningen; van de eerste 134 kopers komt 83 procent uit Amsterdam. In de nieuwe wijk Weespersluis ten zuiden van de A1 moeten uiteindelijk 2.750 woningen komen. De ontwikkelaars BPD en Blauwhoed/Van Wijnen zijn beide met de verkoop gestart. In het deelproject Lanenrijk komen enkele honderden woningen in een fin-de-siècle-stijl. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing in het aangrenzende deel van Weesp. Verderop in de wijk komt ruimte voor andere architectuur. Volgens Harm Janssen van BPD Ontwikkeling hebben zich zo'n 13.000 belangstellenden aangemeld, driekwart in de leeftijd 25-40 jaar. Ook hier komt 80 procent van de eerste kopers uit Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS