Overslaan en naar de inhoud gaan

'Lage huur hoogste prioriteit huurders'

Woningcorporatie Eigen Haard moet vooral kiezen voor lage huren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de corporatie uitvoert voor haar nieuwe ondernemingsstrategie. Het onderzoek laat daarnaast een verrassend draagvlak zien voor flexibele huren.
De corporatie vroeg huurders, woningzoekenden, stakeholders, medewerkers en geïnteresseerden wat de prioriteiten van de corporatie de komende jaren moeten zijn. Betaalbaarheid blijkt dan belangrijker dan kwaliteit en leefbaarheid. De deelnemers aan het onderzoek verdeelden een fictief budget over zes onderwerpen. Daarvan is 32 procent toegekend aan het laag houden van huren. Ook betere kwaliteit en meer nieuwbouw scoren met respectievelijk 20 en 19 procent hoog. Energiezuinigheid (14 procent), leefbaarheid in de buurt (10 procent) en het behouden van monumenten (5 procent) eindigen lager op de prioriteitenlijst.
"Die uitslag hadden we verwacht, maar andere uitkomsten hebben ons verrast", zegt Pim Hogenboom, manager Strategie. "Een meerderheid vindt het redelijk om huurcontracten na vijf jaar te herzien en een hogere huurprijs te vragen als het inkomen in die periode gestegen is. Ook bij zittende huurders (47 procent) en woningzoekenden (54 procent) bestaat draagvlak voor flexibele huurcontracten. Zeker voor zittende huurders is dat meer dan verwacht. Kennelijk vindt bijna de helft dat het recht op een lage sociale huurprijs niet eeuwig hoeft te duren."
Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging heeft een groot draagvlak. Gemiddeld vindt 72 procent dit een goed idee. Ook onder huurders (64 procent) en woningzoekenden (78 procent) is een meerderheid voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ruim 80 procent vindt dat kwaliteit mee mag tellen in de hoogte van de huur.
Gemiddeld 70 procent van de respondenten verkiest een groter aanbod en accepteert daarvoor sobere en goedkopere woningen. "De
krapte is bij iedereen merkbaar", zegt Hogenboom. "En dat stelt ons voor een dilemma. Meer aanbod of meer variatie. We willen namelijk ook niet terug naar de stadsvernieuwing van de jaren tachtig."
Eigen Haard gebruikt de uitkomsten voor het bepalen van de ondernemingsstrategie voor de komende jaren. Die bespreekt de corporatie met stakeholders zoals lokale bestuurders, huurdersorganisaties en medewerkers.