Overslaan en naar de inhoud gaan

Leegstandbeheerders krijgen keurmerk

Leegstandbeheerders krijgen eigen keurmerk

Fatsoenlijke en professionele leegstandbeheerders - waaronder 'antikraak-organisaties' - kunnen zich vanaf eind september onderscheiden met een keurmerk. De eerste zeven bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd met het Keurmerk Leegstandbeheer. Drie andere ondernemingen hebben het kwaliteitsmerk aangevraagd.

Het keurmerk legt een groot aantal regels vast waar de bedrijven zich aan moeten houden. Deze regels garanderen gebruikers, eigenaren en gemeenten dat het leegstandbeheer bonafide en fatsoenlijk plaatsvindt. Het gaat hierbij om eisen voor pandcontroles door de leegstandbeheerder, minimale opzegtermijn, maximaal te vragen vergoeding et cetera.
Klachten over gecertificeerde ondernemingen kunnen ingediend worden bij de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer, die vervolgens na hoor- en wederhoor een uitspraak doet. De bedrijven die het keurmerk bezitten, staan in het openbare register dat Keurmerk Leegstandbeheer voert en zijn te vinden op de site van de organisatie.

Onredelijke eisen

Volgen Fons Schrader, voorzitter van de brancheorganisatie van leegstandbeheerders VLBN, zijn er ”de afgelopen jaren steeds meer leegstandbeheerders gekomen die het niet zo nauw nemen met de normen en waarden. Dit leidde met name tot onredelijke behandeling van gebruikers. In het kader van de nieuwe wetgeving hebben overheid en bedrijfsleven in toenemende mate behoefte aan solide en toetsbaar leegstandbeheer." 

Daar komt bij dat gemeenten na de invoering van het kraakverbod naar verwachting niet alleen het kraken strenger zullen aanpakken, maar ook strikter zullen toezien op leegstandbeheer. Het Keurmerk geeft gemeenten de mogelijkheid te kiezen voor de bonafide leegstandbeheerders”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de nieuwe Stichting Keurmerk Leegstandbeheer.

 

Trefwoorden