Locaties containerwoningen treiteraars bekend

19.04.16
Locaties voor containerwoningen treiteraars bekend

Amsterdam heeft zeven plekken aangewezen waar containerwoningen voor ultieme 'treiteraars' kunnen worden geplaatst. Waar het voorheen vaak slachtoffers waren die maar besloten te verhuizen, is het uitgangspunt van de Treiteraanpak dat de overlastgever vertrekt. Deze aanpak startte drie jaar geleden. Treiteraars zijn Amsterdammers die het leven van hun buren onmogelijk maken en ook elders niet te handhaven zijn.

In alle stadsdelen met uitzondering van Centrum is een locatie aangewezen. De aangewezen plekken staan veelal op bedrijventerreinen of in een van de laatste rafelrandjes van de stad. In Zuid is de parkeerplaats bij het Frans Ottenstadion aangewezen, in Nieuw-West de Oude Haagseweg, in Noord de Internetweg op het Cornelis Douwesterrein, in Zuidoost een locatie naast de Afvalservice Oost aan de Meerkerkdreef, in Westpoort aan de Westhavenweg, in Oost aan de H.J.E Wenckebachweg. Het Zeeburgereiland, waar de beruchte familie Dimitrov eind 2013 naar verbannen werd, is afgevallen vanwege de nieuwbouw daar. Bedrijven en omwonenden zijn inmiddels ingelicht en de procedures voor de vergunningen zijn in gang gezet. De vergunning voor de locatie aan de Generatorstraat in West is inmiddels verleend. 

Amsterdammers komen niet zomaar in het vizier van de medewerkers van de treiteraanpak. Van 308 signalen die tot eind 2015 bij een speciaal meldpunt binnenkwamen zijn 73 gevallen als treitersituaties erkend. Daarvan waren eind vorig jaar 42 gevallen nog in behandeling en zijn er 31 opgelost zonder dat verhuizing naar een container nodig was. En dat is volgens bestuursvoorzitter Hester van Buren van Rochdale, namens de woningcorporaties betrokken bij de treiteraanpak, ook de inzet: “Vaak lukt het om treiteraars met stevige begeleiding met onze zorgpartners in een andere omgeving hun leven te laten beteren. Plaatsing in een container is echt een laatste optie.” Daarom is het maar de vraag of de maximaal drie containers per locatie – en dus 21 in de stad – er ooit komen. Na de uitplaatsing van de Dimitrovs is de maatregel niet meer gebruikt. De gemeente heeft toch voor zeven locaties gekozen omdat stadsdelen en woningcorporaties elkaar dan gemakkelijker (kunnen) helpen treiteraars in een andere omgeving te plaatsen. En om concentratie van dergelijke containers te voorkomen.

Of een treiteraar uiteindelijk in een containerwoning wordt geplaatst, wordt besloten door het stedelijke Top Tien Team, waarin stadsdelen, OM, politie, corporaties, GGD en verschillende gemeentelijke diensten zitting hebben. De locaties aan de Generatorstraat (West) en vervolgens de locatie in Oost aan de H.J.E Wenckebachweg worden als eerste ingezet. De gemeente heeft de grond daar inmiddels bouwrijp gemaakt; de stadsdelen brengen een projectleider in en de Amsterdamse corporaties betalen gezamenlijk de containers. [JZ]

Locaties op de kaart:
1. Nieuw-West Oude Haagseweg
2. Noord Internetweg op het Cornelis Douwesterrein
3. Oost Wenckebachweg
4. West Generatorstraat
5. Westpoort Westhavenweg naast Vervoerscentrum
6. Zuid Bij Frans Ottenstadion
7. Zuidoost Bij Afvalservice Meerkerkdreef

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.