Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW

04.01.2012

Loek Hermans treedt terug als bestuursvoorzitter WSW 

Loek Hermans is per 1 januari afgetreden als voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De reden is volgens het WSW dat nieuwe wetgeving toezichthouders dwingt hun aantal nevenfuncties te beperken. Deze wettelijke beperking zou moeten leiden tot een beter toezicht en benoemingen buiten het 'old boys network'.

Toezichthouders mogen voortaan maximaal vijf nevenfuncties bij grote bedrijven of instellingen bekleden. Een voorzitterschap telt voor twee. Goede doelen, culturele en kerkelijke instellingen zijn uitgezonderd van die regel; hetzelfde geldt voor bijzondere rechtsvormen als coöperaties.

De RvC-voorzitter van het WSW wordt benoemd op voordracht van Aedes. Deze vereniging van woningcorporaties is gevraagd om deze voordracht op zo kort mogelijke termijn te doen. Arnoud Boot is waarnemend voorzitter.