Minder sloop in Staalmanbuurt in Nieuw-West

12.04.16
Minder sloop in Staalmanbuurt in Nieuw-West

Woningcorporatie de Alliantie heeft besloten om in de Staalmanbuurt (Nieuw-West) 120 woningen niet te slopen, maar te renoveren. Ten opzichte van de eerder gemaakte plannen uit 2009 blijven er hierdoor 141 betaalbare woningen voor sociale en middensegment huurders beschikbaar voor de Amsterdamse woningmarkt. Met deze aanpak wil de Alliantie bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen.

In de eerder gemaakte plannen voor het Staalmanplein zou de portiekflat - 120 woningen en 26 commerciële ruimten - gesloopt worden. Op deze plek zou een nieuw gebouw met 96 appartementen gerealiseerd worden, waarvan 48 huur- en 48 koopwoningen. Daarnaast zou het Staalmanpark vergroot worden. Deze plannen zijn nu in samenspraak met het stadsdeel gewijzigd vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen. Volgens de Alliantie is het stadsdeel zo tevreden met de variëteit aan woningen en het behoud van het openbare karakter van het Staalmanplein en de route voor fietsverkeer tussen Johan Huizingalaan en het Staalmanpark. De randen van het plein worden bij de woningen gevoegd, zodat daar een mengeling ontstaat van woonhofdynamiek en kwalitatieve openbare ruimte.

De Alliantie gaat de portiekflats renoveren en nieuwe sociale huurwoningen toevoegen rondom het Staalmanplein. In voormalige bedrijfsruimten komen woningen en woon/werkunits. De karakteristieke hoge en transparante winkelplint wordt behouden; de openbare ruimte wordt heringericht waarbij commerciële ruimten aan de Reynvaanstraat worden gesloopt. Het voormalig ketelhuis blijft behouden.

De bewoners van de portiekflats kunnen tijdens de renovatie niet in hun woning blijven wonen. Daarom heeft de Alliantie samen met de bewonerscommissie Staalman een Sociaal Plan en Herhuisvestingsplan gemaakt. Ook is afgesproken dat alle bewoners met een vast huurcontract kunnen terugkeren, bijvoorbeeld naar de Henri Dunantbuurt. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De start van de renovatie is gepland in 2018.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS