Minister Ollongren wil dat corporaties meer middenhuurwoningen bouwen

04.02.19
Nieuwbouwproject Titaan van Eigen Haard in de Kolenkitbuurt, bouw 2013-2015
Minister Ollongren wil dat corporaties meer middenhuurwoningen bouwen

Minister Ollongren neemt een aantal belemmeringen weg die het woningcorporaties lastig maken om middeldure huurwoningen te bouwen. Haar voorganger, Stef Blok, heeft corporaties bij de herziening van de Woningwet corporaties juist ontmoedigd om in de vrijehuursector actief te blijven. Dat heeft zijn effect gehad. Corporaties bezitten en bouwen steeds minder woningen in dit segment. Maar nu het met commerciële bouwers niet lukt om het grote tekort aan huurwoningen in het segment tussen 730 en 1.000 euro terug te dringen, wil Ollongren het de corporaties weer makkelijker maken.

De Woningwet van 2015 heeft het speelveld van woningcorporaties sterk beperkt. Ze moeten zich beperken tot het beheren en bouwen van sociale huurwoningen voor lagere inkomensgroepen. Deze koerswijziging was een reactie op tal van incidenten en financiële problemen in de corporatiesector. Maar marktpartijen blijken dat gat onvoldoende op te vullen; bovendien blijft het lastig om de huurprijzen in de hand te houden. Het sentiment is dan ook gekeerd en de politiek kijkt weer - als vanouds - naar de corporaties.
Met het opheffen van een aantal bureaucratische belemmeringen wil minister Ollongren stimuleren dat corporaties weer meer gaan bouwen in dit segment, zo schrijft zij in een brief aan de Kamer. Zo wordt de zogeheten 'markttoets', een maatregel die marktpartijen voorrang geeft, vereenvoudigd. Ook stelt de minister voor deze toets af te schaffen voor grond die corporaties al voor 2015 in erfpacht hadden. Ook vervalt de eis dat corporaties een rendement van 5,5 procent moeten halen bij nieuwbouwprojecten met middeldure huur. Corporaties moeten deze woningen overigens wel met hun niet-Daeb tak bouwen en financieren.

De grote vraag is of deze maatregelen veel effect zullen hebben. De politieke wensenlijst richting de corporaties is al overvol met ambitieuze productie- en verduurzamingsdoelstellingen, terwijl tegelijkertijd huren nauwelijks meer stijgen en de landelijke overheid jaarlijks meer geld uit de sector trekt. Corporaties hebben vanaf de crisis juist portefeuilles met vrijesectorwoningen verkocht om schulden af te lossen of geld vrij te spelen voor investeringen.
Als gevolg daarvan is het aantal middenhuurwoningen van corporaties teruggelopen van bijna 100.000 in 2014 tot ruim 73.000 in 2016, aldus door de NRC gepubliceerde cijfers van Aedes en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties. Anderzijds zijn de corporaties met meer armslag, zoals Eigen Haard, de afgelopen jaren gewoon doorgegaan met de bouw van vrijesectorhuur en koopwoningen. Oude projectplannen mochten immers worden afgemaakt. Dat blijkt een rekbaar begrip; veel planvorming gaat vele jaren terug.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.