Monitor Woningbouw: onvoldoende bouwproductie in provincie Noord-Holland

12.11.18
Monitor Woningbouw: onvoldoende bouwproductie in provincie Noord-Holland

In de afgelopen twee jaar liep het woningtekort in de provincie Noord-Holland verder op. Er werden 20.700 woningen opgeleverd terwijl het aantal huishoudens met 24.300 groeide. Het aantal huishoudens nam overigens minder toe dan in de eerdere bevolkingsprognose werd verwacht (32.500). Dat blijkt uit de Monitor Woningbouw, waarin de provincie bijhoudt hoeveel plannen gemeenten maken om woningen te bouwen en hoeveel woningen uiteindelijk worden gerealiseerd.

Op basis van de bevolkingsprognose hadden de afgelopen twee jaar 32.500 woningen gebouwd moeten worden in Noord-Holland om het woningtekort niet verder te doen stijgen. De feitelijke groei van het aantal huishoudens viel lager uit dan verwacht. Dat wordt volgens de Monitor veroorzaakt door een combinatie van lagere bevolkingsgroei, krapte op de woningmarkt (scheidingen en zelfstandig wonen worden uitgesteld, woningen gedeeld) en veranderingen in het studentenleenstelsel waardoor kinderen langer thuis blijven wonen.
Niettemin bleef de bouwproductie achter bij de groei van het aantal huishoudens, waardoor het woningtekort verder steeg. Met name in Amsterdam vergrootte dat de spanningen op de woningmarkt. Het tekort bedraagt volgens de provincie nu 6,5 procent. De woningproductie was in 2017 nagenoeg gelijk aan die van 2016. Het aantal verleende bouwvergunningen vertoont vanaf 2016 een licht stijgende lijn maar vlakt inmiddels weer af. Van een structurele stijging lijkt nog geen sprake, aldus de monitor.

Voor het achterblijven van de bouw zijn volgens gedeputeerde Joke Geldhof diverse redenen aan te voeren. “We voelen nog steeds de naweeën van de financiële crisis.” Er zijn volgens haar zowel in het zuiden als noorden van Noord-Holland inmiddels voldoende plannen voor nieuwe woningen. Ten opzichte van 2017 is het aantal plannen dat de gemeenten hebben vastgesteld voor woningbouw gestegen. In heel Noord-Holland is volgens de gemeenten tot 2050 ruimte voor 411.700 woningen. Dat is ruim 166.900 woningen meer dan in 2017. Deze stijging zit vooral in het zuiden van Noord-Holland; in plannen voor de langere termijn, waarvan deels nog onderzocht wordt of deze mogelijk en wenselijk zijn.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS