Nieuwbouw verschuift naar huur

14.10.2011

Nieuwbouw verschuift naar huur

In het eerste halfjaar van 2011 zijn er ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd in Nederland. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010. Vooral het aantal gereedgekomen huurwoningen is toegenomen. De stijging bedroeg 16 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

De stijging betekent niet dat de crisis voorbij is. Het aantal opgeleverde woningen blijft ruim achter bij de piek van drie jaar geleden. Bovendien gaat het om opleveringen. De bouw van deze woningen is vaak al twee jaar terug gestart.

Het aantal opgeleverde  koopwoningen kwam ruim 40 procent lager uit  dan in 2008. Opvallend is het toegenomen aantal gereedgekomen huurwoningen. Dat heeft nagenoeg het niveau van voor de economische crisis bereikt. Dat komt ongetwijfeld mede omdat een deel van in aanbouw zijnde maar niet verkocht koopwoningen zijn omgezet naar huur.

Een ander lichtpuntje is dat ook het aantal verleende bouwvergunningen toenam ten opzichte van vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2011 is voor de bouw van bijna 27 duizend woningen een vergunning verstrekt. Dat is 6 procent meer dan in de eerste helft van 2010. In de eerste helft van 2011 werden iets meer dan 19 duizend vergunningen verleend voor marktwoningen, tegen bijna 26 duizend in de eerste helft van 2008.