'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

16.03.18
'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

Er is sprake van een nieuwe periode van woningnood. Dat schrijven onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam in een rapport in opdracht van de Socialistische Partij (SP) naar de ontwikkeling van de particuliere verhuurmarkt. De grote vraag van groepen die geen koop- of sociale huurwoning kunnen bemachtigen, zorgt er voor dat steeds meer beleggingsfondsen en particuliere investeerders de woningmarkt betreden.

De particuliere huursector heeft de afgelopen jaren zowel in de Randstad, als in enkele studentensteden een sterke groei doorgemaakt. Steeds meer kleine verhuurders kopen woningen. In Amsterdam werd in 2016 13 procent van de koopwoningen aangeschaft door een partij die al drie tot vijftig woningen in bezit heeft. Bij 8 procent van de aankopen was sprake van verwerving van een tweede woning. Met name heel kleine woningen zijn populair. De particuliere huurvoorraad groeit in de gewilde buurten in het centrum van Amsterdam Ook groeit de particuliere huurvoorraad in gebieden als de Zuidas, het Amstelkwartier en in Osdorp-Midden. De nieuwe spelers, aldus het onderzoek, verdringen potentiële eigenaar-bewoners, maar het exacte effect van particuliere investeerders en particuliere beleggers op de prijsontwikkeling is vooralsnog onduidelijk.

"Veranderingen op de particuliere huurmarkt vragen om veranderingen in het beleid", aldus de onderzoekers, waaronder UvA-onderzoeker Cody Hochstenbach. Zij bevelen de SP in 'BUY-TO-LET gewikt en gewogen' een scala aan beleidsaanpassingen aan. De maximale inkomensgrens in de sociale huursector moet verruimd tot een inkomen van 50.000 per jaar. Ook moet de WOZ uit het waarderingsstelsel worden gehaald. En de uitzonderingspositie van onder meer Amsterdam bij de bouw van dure studioappartementjes dient te worden geschrapt. Verder pleiten zij voor uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel tot een huurprijs van 1.000 euro.

Bovendien bepleiten de onderzoekers diverse fiscale maatregelen. Zij denken dan aan hogere overdrachtsbelasting op tweede of volgende woningen en het hoger belasten van zogeheten fiscale beleggingsinstellingen. Gemeenten moeten eveneens in actie komen. De lokale overheid kan een woonplicht invoeren zodat koopwoningen niet worden opgekocht door particuliere verhuurders. En bij de uitgifte van grond kunnen voor langere tijd in de erfpachtvoorwaarden eisen worden gesteld aan de huurprijs.

Tegelijkertijd komen de onderzoekers met een waarschuwing. "Het is van belang dat we de particuliere huursector niet over de gehele breedte beperken. Juist deze sector voorziet in de nodige flexibiliteit en in huurwoningen voor groepen die anders tussen wal en schip vallen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.