'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

16.03.18
'Nieuwe woningnood zorgt voor toename van het aantal particuliere huurwoningen'

Er is sprake van een nieuwe periode van woningnood. Dat schrijven onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam in een rapport in opdracht van de Socialistische Partij (SP) naar de ontwikkeling van de particuliere verhuurmarkt. De grote vraag van groepen die geen koop- of sociale huurwoning kunnen bemachtigen, zorgt er voor dat steeds meer beleggingsfondsen en particuliere investeerders de woningmarkt betreden.

De particuliere huursector heeft de afgelopen jaren zowel in de Randstad, als in enkele studentensteden een sterke groei doorgemaakt. Steeds meer kleine verhuurders kopen woningen. In Amsterdam werd in 2016 13 procent van de koopwoningen aangeschaft door een partij die al drie tot vijftig woningen in bezit heeft. Bij 8 procent van de aankopen was sprake van verwerving van een tweede woning. Met name heel kleine woningen zijn populair. De particuliere huurvoorraad groeit in de gewilde buurten in het centrum van Amsterdam Ook groeit de particuliere huurvoorraad in gebieden als de Zuidas, het Amstelkwartier en in Osdorp-Midden. De nieuwe spelers, aldus het onderzoek, verdringen potentiële eigenaar-bewoners, maar het exacte effect van particuliere investeerders en particuliere beleggers op de prijsontwikkeling is vooralsnog onduidelijk.

"Veranderingen op de particuliere huurmarkt vragen om veranderingen in het beleid", aldus de onderzoekers, waaronder UvA-onderzoeker Cody Hochstenbach. Zij bevelen de SP in 'BUY-TO-LET gewikt en gewogen' een scala aan beleidsaanpassingen aan. De maximale inkomensgrens in de sociale huursector moet verruimd tot een inkomen van 50.000 per jaar. Ook moet de WOZ uit het waarderingsstelsel worden gehaald. En de uitzonderingspositie van onder meer Amsterdam bij de bouw van dure studioappartementjes dient te worden geschrapt. Verder pleiten zij voor uitbreiding van het woningwaarderingsstelsel tot een huurprijs van 1.000 euro.

Bovendien bepleiten de onderzoekers diverse fiscale maatregelen. Zij denken dan aan hogere overdrachtsbelasting op tweede of volgende woningen en het hoger belasten van zogeheten fiscale beleggingsinstellingen. Gemeenten moeten eveneens in actie komen. De lokale overheid kan een woonplicht invoeren zodat koopwoningen niet worden opgekocht door particuliere verhuurders. En bij de uitgifte van grond kunnen voor langere tijd in de erfpachtvoorwaarden eisen worden gesteld aan de huurprijs.

Tegelijkertijd komen de onderzoekers met een waarschuwing. "Het is van belang dat we de particuliere huursector niet over de gehele breedte beperken. Juist deze sector voorziet in de nodige flexibiliteit en in huurwoningen voor groepen die anders tussen wal en schip vallen."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.