Overslaan en naar de inhoud gaan

OTB-onderzoek: mix van bewoners is goed voor de wijk

Image
De meerderheid van wijkbewoners in Rotterdam Zuid waardeert de veranderingen door de herstructureringsoperaties van de afgelopen jaren. Wel zijn alle bewoners kritisch over de grote instroom van bewoners met een migratieachtergrond in de sociale huurwoningen. Menging maakt wel degelijk het verschil, constateert wetenschapper André Ouwehand in zijn proefschrift. Hij promoveert vandaag bij de OTB Delft.
 
Het mengen van wijken, het uitgangspunt dat mensen met verschillende achtergronden en sociale klassen, is een belangrijk ideaal in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting en was de hoeksteen van de wijkvernieuwing in de afgelopen decennia. Zowel in het maatschappelijke als het academische debat is dit uitgangspunt echter vaak bekritiseerd: de veronderstelde positieve effecten van menging zouden beperkt of zelfs negatief zijn voor de sociale samenhang en stijging op de maatschappelijke ladder.
OTB-onderzoeker André Ouwehand biedt in zijn proefschrift inzicht in hoe bewoners - oude en nieuwe, autochtone en allochtone - de veranderingen in hun wijk ervaren en waarderen. Zijn onderzoek in de vroeg-naoorlogse wijk Zuidwijk richt zich zowel op de verandering door de normale verhuisprocessen als op de gevolgen van sloop-nieuwbouw.
 
De overgrote meerderheid van de bewoners in Zuidwijk is positief over zijn woning en de wijk; de sloop/nieuwbouw en toevoeging van nieuwe koopwoningen wordt veelal gewaardeerd. Maar er is kritiek op de toewijzing van sociale huurwoningen. Ouwehand: “Alle bewoners, autochtoon en allochtoon, hebben het beeld dat als er een bestaande sociale huurwoning leeg komt te staan, er alleen maar bewoners met een migratieachtergrond, vaak met een lager inkomen, komen wonen." De autochtone bewoners zien daardoor tuinen en woningen verloederen en de overlast toenemen. Ook de allochtone bewoners willen volgens Ouwehand liever in een gemengde wijk wonen met mensen van Nederlandse afkomst omdat ze dat beter vinden voor de integratie van henzelf en hun kinderen.
Dat er ook in de nieuwe koopwoningen veel middenklasse allochtone gezinnen komen wonen, vinden de bewoners géén bezwaar, constateert Ouwehand. Dat zijn in hun ogen bewoners die werken, daardoor een geregeld leven leiden en geen overlast veroorzaken. Ouwehand: “Kortom, het is belangrijk dat in de bestaande sociale huurwoningen niet alleen maar instroom is van bewoners met een migratieachtergrond en met een laag inkomen. Menging maakt wel degelijk verschil.”
 
Meer informatie over het proefschrift in de NUL20 Leeskamer

Trefwoorden