Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna 3,5 miljoen euro

03.03.11

Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna  3,5 miljoen euro

update 4 maart

De kantonrechter in Amsterdam heeft oud-directeur Fer Felder van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever van bijna 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag betreft een vergoeding vanwege een ABC-constructie bij grondaankopen in Zeewolde. Ook moet Felder zijn ontslagvergoeding van honderdduizend euro terugbetalen.

Felder wordt verantwoordelijk gehouden voor een dubieuze grondtransactie in Zeewolde. Woonstichting De Key kocht in 2005 voor 25,8 miljoen 80,7 hectare agrarische grond van een vennootschap van Klaas de Ruiter, voormalig directeur van AM Wonen en een oud-collega. Felder werkt voor zijn benoeming bij De Principaal als directeur bij AM Wonen Noord. De Ruiter verdiende in vijf minuten tijd 3,2 miljoen euro. De grond was vlak daarvoor door hem aangeschaft voor 22,6 miljoen euro.
Drie jaar later bleek de grond, waar geen woningen op mogen worden gebouwd, nog geen 8 miljoen euro waard. Onderzoekers van Deloitte concludeerden dat Felder, evenals Jaap van Gelder, directeur van de woningstichting, had meegewerkt aan een ABC-transactie. Daarbij werd de Raad van Commissarissen misleid, althans onvoldoende of onjuist geïnformeerd. Die meenden dat de grond rechtsreeks van een boer werd gekocht. In 2010 werden beide directeuren op staande voet ontslagen.

De Key is blij met de uitspraak. “We hebben de wind in de rug,” zo verklaart advocaat Ernst van Win namens de Raad van Commissarissen. “De kantonrechter is van oordeel dat het op de weg van de directeur had gelegen correcte informatie te verstrekken. Hij had de Raad van Commissarissen uit de droom moeten helpen. Hij heeft gezwegen, waar hij had moeten spreken. Dat een ander eindverantwoordelijk was, doet daar niks aan af. Daarover is de rechter duidelijk. De rechter spreekt van opzettelijke misleiding. Dat is de kern van de uitspraak en een dringende reden voor ontslag. Het leidt ook tot schadeplichtigheid,” aldus Van Win.
De rechter heeft zich bij de hoogte van de schadevergoeding laten leiden door het voordeel voor De Ruiter.
Onduidelijk is of Felder tegen de uitspraak in beroep gaat. Zijn advocaat mr. Jaap van Slooten geeft ‘geen commentaar’.

De Raad van Commissarissen heeft bij de rechtbank in Lelystad ook een civiele procedure aangespannen tegen voormalig directeur Van Gelder. Van Win verwacht in die zaak niet voor de zomer een uitspraak. Verder heeft De Key mei vorig jaar aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Daarna maakte de corporatie bekend nog onderzoek te doen naar twee andere mogelijk dubieuze transacties. Volgens een woordvoerder van De Key hebben die onderzoeken niet tot nieuwe verdenkingen geleid. De officier van justitie heeft nog niet besloten of er reden is voor vervolging van beide ex-directeuren.[BP]

Meer informatie:

Zie: Volledige uitspraak van kantonrechter (02-03-2011)
Zie:
 Directeuren De Key ontslagen na fraude (NOS-reportage 21 mei)
Zie: 
De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties (NUL20 21 april 2010)
Zie: 
Woningcorporatie De Key laat transacties onderzoeken (NOS-reportage (19 april)


De uitspraak:

De kantonrechter:
I. veroordeelt [gedaagde] om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan De Key 
€ 100.000,- bruto terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 juni 2010 tot de voldoening;
II. veroordeelt [gedaagde] om aan De Key € 3.232.616,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 18 juli 2005 tot de voldoening;
III. veroordeelt [gedaagde] om aan De Key € 18.715,95 bruto te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 mei 2010 tot de voldoening;
IV. veroordeelt [gedaagde] om aan De Key € 3.245,27 netto te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 mei 2010 tot de voldoening;
V. veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Key begroot op € 73,89 aan explootkosten, € 387,36 aan beslagkosten, € 208,- aan griffierecht en € 2.400,- aan salaris gemachtigde, inclusief eventueel verschuldigde BTW;
VI. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
VII. wijst het meer of anders gevorderde af.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.