Planontwikkeling voor ruim 3.000 woningen in de Sluisbuurt kan beginnen

29.10.15
Planontwikkeling voor ruim 3.000 woningen in de Sluisbuurt kan beginnen

Het Amsterdams college heeft de startvisie voor de ontwikkeling van de Sluisbuurt Zeeburgereiland vastgesteld. Dit betekent dat de Sluisbuurt klaar wordt gemaakt voor de bouw van minimaal 3.000 woningen. Eind 2017 zou de bouw kunnen starten. Plan is een stedelijke woonomgeving met hoogbouw te realiseren met veel ruimte voor beweging.

De Sluisbuurt is het meest westelijke deel van Zeeburgereiland en ligt naast de Sportheldenbuurt. De nabijheid van het water, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, het Binnen- en Buiten-IJ en de Oranjesluizen, zullen het karakter van de nieuwe wijk gaan bepalen. Het water moet zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk blijven voor de bewoners. De openbare ruimte wordt zo ingericht zodat deze uitnodigt tot bewegen. Wethouder Ruimtelijke Ordening Eric van der Burg: “De ligging aan het water, de aansluiting op de wandel- en fietsroutes in de omgeving en de mix van voorzieningen stimuleren tot bewegen. Met de Sluisbuurt en de Sportheldenbuurt dagen wij Amsterdammers uit om in beweging te komen.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS