Overslaan en naar de inhoud gaan

Provincie: Amsterdam moet meer statushouders huisvesten

Image
Amsterdam schiet structureel tekort in het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat stelt de provincie Noord-Holland in een opmerkelijk persbericht waarin de hoofdstad de wacht wordt aangezet. Amsterdam krijgt nog tot 1 juli 2020 de gelegenheid om de achterstand in te halen. Mocht dat niet lukken dan gaat de provincie de achterstand op kosten van de gemeente Amsterdam wegwerken. De totale achterstand was op 1 januari 206. De taakstelling voor het eerste half jaar is 266. In totaal moet de gemeente Amsterdam voor 1 juli 472 statushouders huisvesten.
 
Wethouder Laurens Ivens reageert verbolgen: "Terwijl er historisch weinig sociale huurwoningen vrijkomen en er gigantisch veel mensen deze woningen dringend nodig hebben, is het ons toch gelukt om de achterstand nagenoeg weg te werken. Van ruim 1.000 in 2016 naar 86 nu. Dat juist op dit moment de provincie dan deze stap zet, doet geen recht aan de enorme inspanningen die de Amsterdamse corporaties en de gemeente de afgelopen tijd hebben geleverd."
De Amsterdamse woningcorporaties brachten 1.854 statushouders onder dak in de periode 2016-2018. Een flink deel daarvan werd gerealiseerd via tijdelijke woonunits in gemengde huisvestingsprojecten van jonge statushouders en Nederlandse jongeren/studenten.
Elke gemeente krijgt halfjaarlijks een taakstelling die is gerelateerd aan de grootte van de gemeente. Welke machtsmiddelen de provincie heeft om Amsterdam aan zijn taakstelling te houden is niet helemaal duidelijk. De provincie suggereert dat ze zelf oplossingen gaat zoeken bij andere gemeenten, eventueel om daar tijdelijke units te plaatsen. De rekening daarvan zou dan naar Amsterdam gaan.