Regeringscoalitie: geen voorrang meer voor statushouders

12.10.2015
update 15 oktober

Het kabinet wil statushouders geen voorrang meer geven bij de verdeling van sociale huurwoningen. Om de doorstroming uit de asielzoekerscentra toch te verbeteren, willen VVD en PvdA de asielzoekers met een verblijfsvergunning plaatsen in "sobere, maar rechtvaardige" huisvesting.

VVD en PvdA zijn ze het daarover tijdens hun reguliere coalitieberaad eens geworden. Premier Rutte zei na afloop dat gedacht moet worden aan containerwoningen of verbouwde kantoren. Volgens PvdA-leider Samsom gaat het om woonruimte waar ook studenten wel interesse in kunnen hebben. De asielzoekers hoeven geen of weinig huur te betalen, is de bedoeling. Daardoor kan een eventuele bijstandsuitkering omlaag en kunnen toeslagen verdwijnen. "Die krijgen ze in natura", zei Samsom.

De urgentiestatus van statushouders is echter herbevestigd in de nieuwe Huisvestingswet. Minister Blok doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden van wetswijziging. Hij kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het voorstel van de VVD om asielzoekers te weren uit sociale huurwoningen wordt breed gedragen. Links en rechts vragen om onorthodoxe maatregelen. Alleen D66 maakt stevig bezwaar. Zij noemen het een 'PVV-light voorstel'. Wijziging van de Huisvestingswet kost volgens Aedes zeker een aantal maanden.

Ook is nog onduidelijk op welke termijn het nieuwe regime van kracht wordt. Om de asielzoekerscentra te ontlasten wil het COA al op korte termijn 10.000 statushouders in tijdelijke woonruimte onderbrengen. Zij houden na zes maanden recht op huisvesting in een reguliere sociale huurwoning.