Overslaan en naar de inhoud gaan

Rob Haans voorzitter commissie Versnelling tijdelijke huisvesting

Image

Rob Haans, directievoorzitter bij de Alliantie, is door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting benoemd tot voorzitter van de landelijke commissie Versnelling tijdelijke huisvesting. De commissie heeft als opdracht adviezen uit te brengen over de versnelling van de totstandkoming van tijdelijke huisvesting, vooral gericht op ontheemden. Hij zal deze functie combineren met zijn rol als bestuurder bij de Alliantie. Wel draagt hij zijn voorzitterstaak voor de duur van deze opdracht tijdelijk over aan collega-bestuurder Roelien Ritsema van Eck.  

'Versnelling' kan de corporatiesector wel gebruiken. De doelstelling van de Taskforce Nieuwbouw Corporaties om 10.000 flexwoningen te realiseren in 2021 en 2022 is inmiddels onhaalbaar. De taskforce verwacht op iets meer dan een derde daarvan uit te komen. 

Er moeten meer tijdelijke woningen komen op plekken waar nu nog geen woningen staan. En leegstaande kantoorlocaties en winkelpanden moeten worden getransformeerd tot woningen. Ontheemden kunnen op deze locaties gehuisvest worden in combinatie met andere doelgroepen. Daarnaast kan de commissie adviezen uitbrengen over knelpunten in wetgeving en voorschriften. 
“Ik heb ja gezegd op het verzoek van de minister, omdat ik vanuit die rol een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het tijdelijke huisvestingsprobleem, in eerste instantie vooral gericht op ontheemden, waaronder de vluchtelingen uit Oekraïne. Ik geloof in de mogelijkheden van tijdelijke woningen om specifieke groepen mensen sneller aan een eigen plek te helpen”, aldus Haans. De commissie start deze maand haar werkzaamheden.