Rochdale en Ymere stoppen met het financieren van Kansrijk Zuidoost

19.03.15
Rochdale en Ymere stoppen met het financieren van Kansrijk Zuidoost

De Amsterdamse woningcorporaties Rochdale en Ymere stoppen vanaf dit jaar met het financieren van Kansrijk Zuidoost. Het brede pallet aan sociale activiteiten, zoals computerlessen en fietscursussen, wordt niet langer tot de kerntaak van een corporatie gerekend
Volgens woningstichting Rochdale doet Kansrijk goed werk om de leefbaarheid te vergroten, maar is de organisatie weggeraakt van de oorspronkelijke doelstelling om in Zuidoost de huurachterstanden van huurders niet (te ver) te laten oplopen. Juist die activiteit levert binnen Kansrijk niet voldoende resultaat op. Indertijd waren er volgens de corporatie weinig andere manieren huurachterstanden te tackelen.
De corporaties beschikken inmiddels over een alternatieve, meer effectieve manier om huurachterstanden te voorkomen. Samen met de Dienst Werk en Inkomen wordt het mogelijk gemaakt dat mensen met een uitkering hun huur rechtstreeks laten overmaken op de rekening van de woningcorporatie.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS