Rochdale wil 6 miljoen van Möllenkamp

09.02.11

Rochdale wil 6 miljoen van Möllenkamp

De Amsterdamse woningstichting Rochdale eist inmiddels 6 miljoen euro terug van ex-directeur Hubert Möllenkamp. Dat maakte de corporatie op 9 februari bekend. Tot nu toe wilde de corporatie ruim 1 miljoen euro hebben. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

Naast onterechte beloningen, pensioenen en andere zichzelf toegekende financiële voordelen, worden hem nu ook het accepteren van aan hem verleende financiële gunsten en diensten alsmede benadeling van de woningcorporatie ten laste gelegd. Rochdale heeft vandaag een ‘akte vermeerdering eis’ ingediend bij de rechtbank te Lelystad.

Rochdale ontsloeg Möllenkamp begin 2009 op staande voet. Naar aanleiding van de aangifte die Rochdale heeft gedaan medio 2009, is onder leiding van het Arrondissementsparket Amsterdam een strafrechtelijk onderzoek gestart. Rochdale concludeert  op basis van de processtukken ontvangen dat een aantal zakelijke relaties van Rochdale financiële gunsten en diensten hebben  verleend aan de ex-bestuurder. Deze gunsten bestaan hoofdzakelijk uit aan Möllenkamp verstrekte “leningen” of betaalde diensten zonder aanwijsbare tegenprestaties, betalingen ten behoeve van of aan Möllenkamp voor de inrichting van woningen en de aanschaf en gebruik van kostbare auto’s door Möllenkamp en familieleden van Möllenkamp. Het totaal van deze voordelen is berekend op ruim 2 miljoen euro.

Schimmige vastgoedtransactie

Voorts zou zijn vastgesteld dat Rochdale is benadeeld voor een bedrag van 3 miljoen euro als gevolg van onzakelijke vastgoedtransacties. Möllenkamp heeft zich in 2006, namens Rochdale, verplicht 2000 woningen te verkopen in Lelystad, waar Rochdale geen bezit heeft. Deze transactie was binnen de Rochdale-organisatie alsook bij de Raad van Commissarissen onbekend. Vanwege het niet nakomen van deze afspraak heeft Rochdale eind 2007, op initiatief van Möllenkamp, 3 miljoen euro afgeboekt van een vordering. Ook dit bedrag wil Rochdale verhalen op haar ex-bestuurder.

Vervolg

De rechter zal de akte van vermeerdering in het proces betrekken. De volgende stap is dat de heer Möllenkamp in de gelegenheid wordt gesteld om op deze aanvullende eis te reageren. De rechtzaak tegen Möllenkamp dreigt overigens een slepend karakter te krijgen. Begin februari verviel een zitting naar verluidt omdat hij zijn advocaat niet meer kan betalen. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.