Roel Steenbeek verlaat Ymere

27.05.13
Roel Steenbeek verlaat Ymere

Roel Steenbeek verlaat op 1 december Ymere, zo heeft hij vandaag in een brief aan de relaties van de corporatie bekend gemaakt. Hij spreekt van een 'belangrijke beslissing met een emotionele impact'. Steenbeek wil een betere balans tussen werk en privéleven realiseren.
De bestuursvoorzitter van Ymere zegt deze stap lang geleden al te hebben genomen. "De afgelopen periode ben ik bezig geweest met de herinrichting van Ymere. De ontwikkelingen in de buitenwereld maken dit noodzakelijk. Ymere wordt een organisatie die niet meer werkt vanuit bedrijfskolommen, maar in bedrijfsprocessen waarin de klant het vertrekpunt is. Afgelopen vrijdag heeft de Raad van Commissarissen groen licht gegeven voor het nieuwe besturingsmodel. In dat model gaan we werken met een directieraad. Dat is een natuurlijk moment om het stokje aan een ander over te dragen. De nieuwe directievoorzitter kan dan kleur geven aan de volgende ontwikkelingsfase," aldus Steenbeek.
Roel Steenbeek heeft bijna twintig jaar leiding gegeven aan Ymere en haar rechtsvoorgangers. Steenbeek kwam in de directie van Ymere na een fusie op 1 januari 2008 met de Woonmaatschappij. Na een half jaar nam hij de voorzittershamer over van Lex Pouw die met vroegpensioen ging. Hij vertrekt op eigen initiatief. Van een vertrekregeling is geen sprake, aldus de corporatie.

Diverse fusies maakten Ymere tot een van de grootste woningcorporaties van Nederland en de enige woningcorporatie die de hele noordvleugel van de Randstad bestrijkt, van Kennemerland tot Almere. Steenbeeks bestuursperiode bij Ymere besloeg een heftige episode voor de corporatiesector. Ook bij het financieel gezonde Ymere moest financieel bijgestuurd worden door de aanhoudende malaise op de woningmarkt, door afschrijvingen op grondposities, door saneringssteun aan andere corporaties en door Haagse heffingen. Bij Ymere heeft hij leiding gegeven aan elkaar opvolgende reorganisaties. Het einde daarvan is niet in zicht. Als de in het lenteakkoord aangekondigde verhuurderheffing wordt ingevoerd, zullen de Amsterdamse corporaties vanaf 2014 nog dieper moeten ingrijpen in de eigen organisatie en het investeringsprogramma.
Steenbeek kan zich regelmatig opwinden over de verwijten en maatregelen die vanuit Den Haag over de corporaties worden uitgestort. In een interview in januari met NUL20: “Die heffing voelt aan als een straf. Dat is wel heel zuur. Als je ziet wat we het afgelopen decennium hebben gedaan aan wijkvernieuwing, woningproductie en verbetering van de leefbaarheid. Dan is dit echt frustrerend voor onze hele organisatie. Maar het gaat niet om ons, maar de huurders. Als dit beleid doorgaat, gaat de kwaliteit van de wijken snel achteruit. Bovendien dondert de bouwsector in elkaar. Daar speelt zich nu al een dramatische ontwikkeling af.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.