Ruim 7 miljoen subsidie voor versnellen woningbouw Noord-Holland

13.12.17
Ruim 7 miljoen subsidie voor versnellen woningbouw Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouw in de provincie. Dit geld is grotendeels bedoeld voor de financiering van een pool met tijdelijke deskundigen in de Metropoolregio Amsterdam. Die moet ervoor zorgen dat procedures en vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld. Daarnaast wil de provincie gemeenten helpen een aantal grote woningbouwprojecten eerder te laten starten.

De specialisten in de pool kunnen bij de verschillende gemeenten worden ingezet. De vorming ervan is een initiatief van de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincies Flevoland en Noord-Holland. Ook andere MRA-partners zijn een bijdrage aan het voorbereiden. Noord-Holland wil bij gebleken succes ook in het noorden van de provincie een vergelijkbare pool opzetten.

De woningmarkt in de metropoolregio is de afgelopen jaren veel krapper geworden. Een forse toename van de productie is daardoor dringend noodzakelijk, aldus gedeputeerde Joke Geldhof. In Noord-Holland Noord is de hoeveelheid huishoudens en woningen voor de periode 2017 – 2040 wel in balans, maar ook daar moeten plannen eerder uitgevoerd worden om te voorkomen dat een tekort ontstaat. Een tekort aan deskundige ambtenaren dreigt op meer plekken in Nederland bouwprojecten te vertragen.

De verschillende regio’s kiezen er in regionale afspraken voor de focus sterk te leggen op bouwen binnen de bebouwde kom. Ook Bouwend Nederland, de gemeenten en MRA-partners onderschrijven de noodzaak om tot actie over te gaan en woningbouwprogramma's te versnellen. Op dit moment worden de knelpunten voor het starten met het daadwerkelijk bouwen van woningen nader in beeld gebracht, aldus Geldhof. In overleg met de gemeenten zullen per project maatwerk-oplossingen worden getroffen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS