Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruzie in coalitie over lokale voorrang op koopwoningen

Image

VVD en D66 willen het wetsvoorstel afzwakken dat gemeenten de mogelijkheid geeft eigen inwoners voorrang te geven op de helft van de vrijkomende koop- en huurwoningen. Hun standpunt: lokale voorrang op huurwoningen en nieuwbouwkoopwoningen is akkoord, maar niet op bestaande koopwoningen. In het wetsvoorstel gaat het overigens alleen om goedkope koopwoningen, tot 355.000 euro. Minister De Jonge wil met het voorstel starters meer kans geven op een huis in de eigen woonplaats. En daarnaast  gemeenten de mogelijkheid geven voorrang te verlenen aan cruciale beroepen, zoals leraren en verpleegkundigen.

D66 en VVD vinden dat de vrijheid van woningeigenaren teveel wordt beperkt. VVD-Kamerlid Peter de Groot vreest ook dat het voorstel woningeigenaren benadeelt omdat beperking van het aantal potentiële kopers tot lagere verkoopprijzen kan leiden. Het gaat de twee partijen alleen om bestaande koopwoningen. D66 en VVD hebben geen bezwaar tegen een voorrangsregeling voor  nieuwbouwkoopwoningen.

De twee andere coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn voorstander van het wetsvoorstel. CU-Kamerlid Pieter Grinwis noemt het amendement van VVD en D66 "typisch een staaltje liberaal individualisme". Grinwis benadrukt dat de sociale cohesie in gemeenten in het geding is als jongeren er niet meer kunnen blijven wonen.

Het wetsvoorstel is zo geformuleerd dat de lokale voorrang ook kan gelden voor alle huurwoningen, mits een gemeente kan aantonen dat er een tekort is in die prijsklasse. In de praktijk zal het dan gaan om sociale en - in mindere mate - middeldure huurwoningen. De huidige huisvestingswet geeft gemeenten al de mogelijkheid de helft van alle sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met binding aan de regio. Van die helft mag dan weer de helft voor eigen inwoners worden gereserveerd.