Sluisbuurt krijgt minder maar wel grotere middeldure huurwoningen

28.09.17
Impressie uit het concept plan Sluisbuurt
Sluisbuurt krijgt minder maar wel grotere middeldure huurwoningen

De hoogbouw in de Sluisbuurt gaat er komen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft althans ingestemd met het Investeringsbesluit Sluisbuurt. Op de valreep pasten de coalitiepartijen het woningbouwprogramma nog flink aan. Op voorspraak van D66 komen er minder maar grotere middeldure huurwoningen. De consequentie is dat er daardoor zo'n 275 middeldure huurwoningen verschuiven naar het dure segment.

De Amsterdamse D66-fractie wilde meer middeldure huurwoningen voor gezinnen. Raadslid Bart Vink is dan ook tevreden over de uitkomst: “Dit is echt een overwinning. Jonge gezinnen moeten voldoende woonruimte krijgen want daar is een schreeuwend tekort aan.” In het aangepaste programma wordt driekwart van middeldure huurwoningen tenminste 70 m2 groot. In de originele plannen was dat de helft. Maar er komen daardoor wel veel minder middeldure huurwoningen.
De oppositie is ontstemd dat de coalitiepartijen op het laatste moment de plannen zo radicaal wijzigen. Volgens GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink zakt het percentage middenhuur hierdoor van 40 naar 27,5 procent. "So much voor de mooie verkooppraatjes van D66 over belang van huur voor middengroepen", twitterde hij. Volgens gemeentelijke informatie zakt het aandeel middenhuur overigens slechts naar 35 procent, ten gunste van het aandeel vrije sector dat stijgt naar 25 procent. Feit is dat de nieuwe afspraak om de aantallen sociale huur, middensegment en dure segment te verdelen volgens de verhouding 40-40-20 gelijk geen stand houdt bij de eerste grote gebiedsontwikkeling die zich aandient.

Er komt ook een uitgebreid mobiliteitsplan voor het gebied. Onderzocht worden het uitbreiden van de capaciteit van de IJtram, het doortrekken van een tramlijn vanuit de Indische buurt via een extra Amsterdamsebrug, ongelijkvloerse kruisingen voor auto en tram, uitbreiding van de op/afrit S114 naar de A10, verbreding van de A10 en verbeteringen van de fietsinfrastructuur. Daarmee zou in totaal een half miljard euro zijn gemoeid. Tegen een alternatieve locatie van de geplande fietsbrug naar Sporenburg, bijvoorbeeld naar KNSM-eiland of Cruquius, voert de gemeente overigens een hele reeks bezwaren aan.

De Sluisbuurt gaat 25 woontorens tellen waarvan vijf echt hoge, tot maximaal 125 meter. Eind 2019 moet de eerste heipaal de grond in. Er komen maximaal 5.500 woningen in het gebied, maar gezien de bijstellingen - minder hoge torens en grotere woningen - vermoedelijk minder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.