Sluisbuurt krijgt minder maar wel grotere middeldure huurwoningen

28.09.17
Impressie uit het concept plan Sluisbuurt
Sluisbuurt krijgt minder maar wel grotere middeldure huurwoningen

De hoogbouw in de Sluisbuurt gaat er komen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft althans ingestemd met het Investeringsbesluit Sluisbuurt. Op de valreep pasten de coalitiepartijen het woningbouwprogramma nog flink aan. Op voorspraak van D66 komen er minder maar grotere middeldure huurwoningen. De consequentie is dat er daardoor zo'n 275 middeldure huurwoningen verschuiven naar het dure segment.

De Amsterdamse D66-fractie wilde meer middeldure huurwoningen voor gezinnen. Raadslid Bart Vink is dan ook tevreden over de uitkomst: “Dit is echt een overwinning. Jonge gezinnen moeten voldoende woonruimte krijgen want daar is een schreeuwend tekort aan.” In het aangepaste programma wordt driekwart van middeldure huurwoningen tenminste 70 m2 groot. In de originele plannen was dat de helft. Maar er komen daardoor wel veel minder middeldure huurwoningen.
De oppositie is ontstemd dat de coalitiepartijen op het laatste moment de plannen zo radicaal wijzigen. Volgens GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink zakt het percentage middenhuur hierdoor van 40 naar 27,5 procent. "So much voor de mooie verkooppraatjes van D66 over belang van huur voor middengroepen", twitterde hij. Volgens gemeentelijke informatie zakt het aandeel middenhuur overigens slechts naar 35 procent, ten gunste van het aandeel vrije sector dat stijgt naar 25 procent. Feit is dat de nieuwe afspraak om de aantallen sociale huur, middensegment en dure segment te verdelen volgens de verhouding 40-40-20 gelijk geen stand houdt bij de eerste grote gebiedsontwikkeling die zich aandient.

Er komt ook een uitgebreid mobiliteitsplan voor het gebied. Onderzocht worden het uitbreiden van de capaciteit van de IJtram, het doortrekken van een tramlijn vanuit de Indische buurt via een extra Amsterdamsebrug, ongelijkvloerse kruisingen voor auto en tram, uitbreiding van de op/afrit S114 naar de A10, verbreding van de A10 en verbeteringen van de fietsinfrastructuur. Daarmee zou in totaal een half miljard euro zijn gemoeid. Tegen een alternatieve locatie van de geplande fietsbrug naar Sporenburg, bijvoorbeeld naar KNSM-eiland of Cruquius, voert de gemeente overigens een hele reeks bezwaren aan.

De Sluisbuurt gaat 25 woontorens tellen waarvan vijf echt hoge, tot maximaal 125 meter. Eind 2019 moet de eerste heipaal de grond in. Er komen maximaal 5.500 woningen in het gebied, maar gezien de bijstellingen - minder hoge torens en grotere woningen - vermoedelijk minder.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.