De Smaragd en De Flat in de race voor Gebouw van het Jaar

21.03.17
De Smaragd en De Flat in de race voor Gebouw van het Jaar
De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft drie Amsterdamse gebouwen genomineerd voor het Beste Gebouw van het Jaar 2017. Daartoe horen de woongebouwen De Smaragd in Amsterdam Oost en de klusflat De Flat in Zuidoost in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie. De derde Amsterdamse genomineerde is het hoofdkantoor van kinderwagenproducent Joolz in Amsterdam Noord vanwege zijn 'Stimulerende Omgeving'. De zeskoppige vakjury wordt voorgezeten door bestuurder en oud-politicus Hans Wijers.
 
De Smaragd op de Insulindeweg won eerder al de Amsterdamse Zuiderkerkprijs als beste ontwerp van 2016. Dit wooncomplex van de Alliantie met 102 woningen wordt gezien als een geslaagde inpassing van Amsterdamse bouwstijlen. De jury is zeer enthousiast over de materiaalkeuze waardoor "een chique en ingetogen uitstraling" ontstaat. Uit het rapport: "Door een slim casco en efficiënte ontsluiting is er ondanks een beperkt (deels sociale woningbouw-) budget een zeer fraai gebouw ontworpen met een zorgvuldige detaillering en hoogwaardige materialisering. De woning zijn zeker voor huidige begrippen zeer royaal. (o.a. sociale huurwoning van 125m2 met een verdiepingshoogte van 4m)." 
 
Over Klusflat De Flat is al veel geschreven. De Bijlmerflat ontkwam door de crisis de slopershamer en kreeg een nieuw leven als casco klusflat. Alleen de hoofdstructuur - liften, balkons en galerijen, installaties – werden gerenoveerd maar de binnenkant van de al lang leegstaande woningen werd aan de kopers overgelaten: keuken, douche, verwarming en binnenafwerking ontbraken. De jury bewondert de gedurfde aanpak: "Dit minimaliseerde de investeringen en is zo een nieuw business model voor huisvestingsopgaven in Nederland ontstaan.
De ingrepen in het oorspronkelijke ontwerp pakken goed uit: "De gesloten delen van de gevel zijn vervangen door dubbel glas. Door de gevel open te maken toont deze het leven in de flat. (...) Door het geschilderde beton te zandstralen, werd de sensationele, originele zachtheid van het beton (weer) zichtbaar: beter dan natuursteen! Een voltreffer is volgens de jury ook de nieuwe invulling van de plint: "Door de bergingen naar de verdiepingen te verplaatsen, ontstond op maaiveld ruimte voor woningen. Zo is een levendige plint ontstaan die de flat verbindt met de buurt, ​​zo maatschappelijk draagvlak creëert en ‘het beest' inbedt in het omliggende park en wijk."
 
Lees hier beschriijving van alle negen genomineerden: BNA Beste Gebouw van het Jaar
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.