Sociale huursector in Amsterdam: minder verkoop en matiging huren

16.03.17
Sociale huursector in Amsterdam: minder verkoop en matiging huren

De Amsterdamse woningcorporaties verkopen minder sociale huurwoningen. Daarnaast ontzien zij lage inkomens bij huurverhogingen en investeren ze in het verduurzamen van woningen. Aldus een tussentijdse evaluatie van de zogeheten Samenwerkingsafspraken 2015-2019. Het college concludeert: de samenwerkingspartners geven naar vermogen invulling aan de afspraken en leveren waar mogelijk meer dan was voorzien.

De Samenwerkingsafspraken zijn overeengekomen tussen de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente Amsterdam. In 2016 zijn vervolggesprekken gevoerd over hoe de menging kan worden gewaarborgd in wijken waar het aandeel sociale huurwoningen van de corporaties lager of gelijk is aan 35 procent van de woningvoorraad. Dat heeft niet geleid tot het stopzetten van verkoop of liberalisering in die gebieden en evenmin tot een hard minimumpercentage sociale huurwoningen per wijk. Wel beperken de corporaties hun verkopen en liberalisaties in deze gebieden. Stadsbreed matigen de corporaties de verkoop vanwege de groeiende behoefte aan betaalbare woningen van maximaal 2.000 naar circa 1.200 woningen per jaar. De liberalisatie van corporatiewoningen blijkt volgens de prognoses te worden teruggebracht naar circa 500 woningen per jaar (afspraak is maximaal 1.000 per jaar), aldus de evaluatie. Bovendien wordt de discussie over het aandeel sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties weer stevig gevoerd in het college.

Wat betreft de betaalbaarheid. De tijd van grote huurverhogingen is voorbij, zo bleek in juli 2016. De Amsterdamse corporaties beperken de jaarlijkse huurverhoging tot een zo goed als inflatievolgend huurbeleid. Het nieuwe landelijke huurbeleid met de huursombenadering rn het 'passend toewijzen' geeft overigens ook minder ruimte. Van de nieuw toegewezen woningen in 2016 werd 85 procent (in plaats van de eerder afgesproken 75%) verhuurd onder de zogenaamde aftoppingsgrens. Dit vergroot het aanbod aan woningen voor huurders met recht op huurtoeslag. De evaluatie meldt dat corporaties diverse projecten ontwikkelen gericht op betaalbaar wonen.

Wat betreft de inzet op duurzaamheid geeft de evaluatie weinig concrete informatie en vooral een opsomming van afspraken die zijn beslag nog moeten krijgen. Zoals de Citydeal waarbij is afgesproken dit jaar 10.000 woningen aanwijzen die de komende jaren gasloos worden. Ook worden deze zomer de eerste nul-op-de-meter woningen opgeleverd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.