'Studenten in Amsterdam slapen noodgedwongen in tenten'

06.09.2017
Image

Door een groot tekort aan studentenwoningen en de lange wachtlijsten om voor een kamer in aanmerking te komen, zijn internationale studenten in Amsterdam genoodzaakt om in tenten te slapen. Dit blijkt uit de vele klachten die bij de Amsterdamse studentenvakbond ASVA in de eerste week van het academisch jaar binnenstroomden. De ASVA studentenunie is geschokt over dit nieuws en eist dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onmiddellijk tot actie overgaat om deze studenten zo snel mogelijk onderdak te bieden.

Internationale studenten die geen kamer hebben gevonden, kunnen voor een bedrag van 555 euro op een wachtlijst gezet worden om zo toch nog in aanmerking te komen voor een kamer. De kans om daadwerkelijk een kamer te krijgen als je eenmaal op de wachtlijst staat, is volgens de UvA zelf echter ontzettend klein. Internationale studenten zonder sociaal vangnet zijn dus op zichzelf aangewezen, wat er zelfs toe heeft geleid dat studenten in tenten moeten slapen. "Stop met internationale studenten als melkkoe te gebruiken. De UvA zet ieder jaar weer haar marketingmolen aan om internationale studenten naar Amsterdam te halen. Ze zijn er dus ook verantwoordelijk voor om te zorgen voor een dak boven hun hoofd zonder daar een fortuin voor in rekening te brengen," aldus ASVA-voorzitter Tammie Schoots.

Amsterdam kampt al jaren met een tekort aan studentenwoningen. Volgens een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (Sb) is er op dit moment een tekort van 12.000 betaalbare studentenwoningen. Bureau Internationale Studentenzaken van de UvA heeft de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) 192 kamers toegewezen om te verdelen over hun internationale studenten. Met de 800 aanmeldingen van internationale studenten voor hun masters, heeft de UvA dus een groot probleem.