Studentenwoningen in Haarlem voor overloop uit regio Amsterdam

27.08.2018
Image

DUWO koopt grond aan bij de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem voor de ontwikkeling van een plan met 250 woningen. De huidige eigenaar van het terrein (stichting Panopticon) en de Haarlemse woningcorporatie Elan Wonen – die er honderd kleine jongerenwoningen wil realiseren – hebben DUWO gevraagd studentenwoningen op de locatie te ontwikkelen. De locatie in Haarlem ligt volgens DUWO gunstig: in het centrum en vlakbij het station. De nieuwbouw kan daarmee dienen als overloopgebied voor de studenten die in de Amsterdamse regio studeren. De verwachting is dat de planvoorbereiding en het ontwikkelbesluit twee tot drie jaar in beslag zullen nemen.

Panopticon heeft de voormalige gevangenis aangekocht voor de vestiging van een University College, een Engelstalige bacheloropleiding.