'Tenderprocedures belemmeren transformatie kantoren'

24.09.2014
Image

Tenderprocedures belemmeren de transformatie van kantoren naar woningen. Zo betoogde Jan Brummel, bestuurder van het Pensioenfonds Meubelindustrie en participant in het Achmea Dutch Residential Fund, bij de oplevering van woongebouw Westerhoek. Pensioenfondsen zijn volgens hem huiverig voortdurend geld te moeten investeren in deelname aan procedures waarvan de uitkomst ongewis is. Als het makkelijker wordt direct zaken te doen met een gebouweigenaar, dan zullen meer transformaties tot stand kunnen komen.
Westerhoek is de nieuwe benaming voor het voormalige Achmea-kantoor aan de Molenwerf in Amsterdam-West. Het kantoorgebouw biedt na een ingrijpende verbouwing onderdak aan 185 vrije sector huurwoningen. Volgens Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de belangstelling boven verwachting groot. Bij de ontwikkeling van de ombouwplannen werd nog rekening gehouden met een leegstand in het eerste jaar van 25 procent, maar in korte tijd is meer dan 90 procent verhuurd. De woningen kennen een huurprijs van 800 tot 1250 euro in de maand. De twintig relatief kleine pensioenfondsen in het Achmea woningfonds zijn voor de helft eigenaar van Westerhoek. De andere helft is in handen van pensioenfonds PME.