Tijdelijke woonbestemming voor verzorgingshuis De Olmenhof

18.06.2014
Image

Binnen vijf maanden is het voormalige verzorgingshuis De Olmenhof van Woonzorg Nederland in de wijk Groenhof in Amstelveen getransformeerd in Camelot Campus de Olmenhof. De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract. Anders dan de naam doet vermoeden gaat het niet specifiek om studentenhuisvesting.
Volgens Bob de Vilder van leegstandsbeheerder Camelot, dat de herontwikkeling van het gebouw heeft begeleid en de exploitatie doet, leent het complex zich goed voor alleenstaanden. “De bestaande zorgflats zijn geschikt gemaakt voor zelfstandige bewoning en technische voorzieningen hebben we zo nodig vernieuwd of aangepast. We hebben het gebouw niet rigoureus hoeven aanpakken.”
Op de zelfstandige woningen van 24 tot 36 vierkante meter met eigen keuken en badkamer, komen volgens De Vilder veel verschillende huurders af. “Bijvoorbeeld jongeren die na hun studie van elders, naar de regio Amsterdam komen om carrière te maken, maar ook gescheiden mannen die snel en tijdelijk een plek nodig hebben.” Camelot speelt daarmee in op een volgens De Vilder groeiende groep die behoefte heeft aan flexibele woonruimte en bewust voor tijdelijke woonruimte kiest. In het geval van De Olmenhof gaat het om ongeveer honderd bewoners die per maand tussen 300 en 450 euro per maand betalen.
De tijdelijke verhuur heeft alles te maken met de onduidelijke toekomst van De Olmenhof. Daarom wordt wel gesproken over 'tijdelijke transformatie'. De Vilder: “Woonzorg beraadt zich nog wat op de lange termijn met het gebouw moet gebeuren. Maximaal tien jaar lang kunnen de woningen met tijdelijke huurcontracten verhuurd worden.”
Dat zal minimaal twee jaar zijn, de periode waarin de investeringen van de opknapbeurt, die ongeveer 540 duizend euro bedragen, terugverdiend moeten worden laat Woonzorg Nederland weten. Volgens Erik van Leeuwen, manager van die zorginstantie speelt een maatschappelijk belang ook een rol bij de herbestemming van het gebouw dat nog maar een jaar leeg stond: “In Amstelveen is een grote vraag naar betaalbare huurwoningen. De keuze voor tijdelijke transformatie levert direct een bijdrage aan deze woonwens.” Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen in Amstelveen, hoopt dat meer bedrijven het voorbeeld van Woonzorg Nederland en Camelot volgen.
Camelot en Woonzorg Nederland werken in meer gevallen samen. Als direct gevolg van het nieuwe rijksbeleid om wonen en zorg zo veel mogelijk te scheiden, komen steeds meer zorgcomplexen leeg te staan. Daarvoor moet een nieuwe, al dan niet tijdelijke, bestemming voor gevonden worden.