Toch geen proef Airbnb bij De Key

01.07.16
Toch geen proef Airbnb bij De Key

De Key stopt met de voorbereiding voor een experiment om vakantieverhuur toe te staan in sociale huurwoningen. De corporatie heeft vastgesteld dat daar geen politiek en maatschappelijk draagvlak voor is: "Nu er geen draagvlak blijkt voor een experiment, heeft het voor De Key geen zin het onderzoek verder af te ronden en een experiment op te starten. We willen niet kost wat kost tegen de stroom inroeien. De beslissing om te stoppen, is genomen in nauw overleg met onze huurderskoepel Arcade. Ook uit de reacties die zij ontvingen, blijkt een te klein draagvlak."
Al dan niet toevallig laat minister Blok precies vandaag weten dat hij toeristische verhuur in sociale huurwoningen 'niet passend' vindt: "Huurders van deze woningen profiteren van een lage huurprijs van sociale woningen. Daarom ligt het niet in de rede om deze woningen voor toeristische verhuurdoeleinden te gebruiken."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS